تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران - دانلود تحقیق مقاله پروژه
تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران
تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

فایل به صورت word میباشد.چکیده:هدف این پژوهش  برآورد تاثیر رابطه بین کارآفرینی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران است. بهره‌وري و كارآفريني دو مقوله کلیدی در توسعه اقتصادی هستند كه در دهه‌هاي اخير در راهبرد‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند. كارآفريني معمولاً به رشد بهره‌وري مي‌انجامد و رشد بهره‌وري در توسعه اقتصادي و اجتماعي، بهبود وضع اشتغال، استاندارد كار، كنترل تورم و كاهش فقر اهميت دارد. جمعيت ايران جوان و عموماً تحصيل كرده‌اند، يعني ايران با عرضه بالقوه كارآفرينی مواجه است كه در صورت ايجاد بسترهاي مناسب مي‌توان اين نيروي بالقوه را به صورت عامل مولد درآورد و سطح فعاليت‌هاي كارآفريني را افزايش داد. همچنين، ايران كشوري است با اقليم‌هاي مختلف آب و هوايي و منابع طبيعي و تنوع زیستی، منابع فسيلي، نفت و گاز، راديواكتيو و از اين قبيل كه، نقطه قوت عظيمي براي ايجاد فرصت‌هاي كارآفرينانه در حوزه تولید و تجارت در سطح ملی و بین­المللی است.شومپیتر كارآفرین را مهمترین عامل توسعه اقتصادی دانسته‌اند. وی معتقد است كارآفرین یك مدیر صاحب فكر و ابتكار است كه همراه با خلاقیت، ریسك­پذیری، هوش، اندیشه، و وسعت دید، فرصت­های طلایی می­آفریند. آئدریچ و کیلباچ[1] (2004) معتقد بودند که بنگاه­ها تمایل دارند که تلاش­ها و فعالیت­های آنها اقتصادی باشد و بنگاه­ها به سمت تبدیل فعالیت­هایشان به فعالیت­های علمی اقتصادی در حرکت می­باشند زیرا فعالیت­های علمی و اختراعات جدید می­تواند باعث افزایش بهره­وری و تولید در بنگاه­ها گردد. هوگو ارکن[2] و همکارانش (2009) در تحقیق خود تحت عنوان بهره­وری کل عوامل تولید و نقش کارآفرینی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید در بین 20 کشور  در بازه زمانی (1971-2002) پرداختند. آنها نشان دادند وقتی متغیر کارآفرینی به مدل­های سنتی بهره­وری اضافه می­شود اثر معناداری روی بهره­وری کل عوامل تولید دارد، درحالی­که اثرات باقی­مانده اساسا یکسان می­ماند. آنها از متغیر­های سرمایه تحقیق و توسعه ( ) داخلی، سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، پیشرفت تکنولوژیکی، باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی...

تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

فایل به صورت word میباشد.

چکیده:

هدف این پژوهش  برآورد تاثیر رابطه بین کارآفرینی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران است. بهره‌وري و كارآفريني دو مقوله کلیدی در توسعه اقتصادی هستند كه در دهه‌هاي اخير در راهبرد‌هاي توسعه جايگاه ويژه‌اي يافته‌اند. كارآفريني معمولاً به رشد بهره‌وري مي‌انجامد و رشد بهره‌وري در توسعه اقتصادي و اجتماعي، بهبود وضع اشتغال، استاندارد كار، كنترل تورم و كاهش فقر اهميت دارد. جمعيت ايران جوان و عموماً تحصيل كرده‌اند، يعني ايران با عرضه بالقوه كارآفرينی مواجه است كه در صورت ايجاد بسترهاي مناسب مي‌توان اين نيروي بالقوه را به صورت عامل مولد درآورد و سطح فعاليت‌هاي كارآفريني را افزايش داد. همچنين، ايران كشوري است با اقليم‌هاي مختلف آب و هوايي و منابع طبيعي و تنوع زیستی، منابع فسيلي، نفت و گاز، راديواكتيو و از اين قبيل كه، نقطه قوت عظيمي براي ايجاد فرصت‌هاي كارآفرينانه در حوزه تولید و تجارت در سطح ملی و بین­المللی است.

شومپیتر كارآفرین را مهمترین عامل توسعه اقتصادی دانسته‌اند. وی معتقد است كارآفرین یك مدیر صاحب فكر و ابتكار است كه همراه با خلاقیت، ریسك­پذیری، هوش، اندیشه، و وسعت دید، فرصت­های طلایی می­آفریند. آئدریچ و کیلباچ[1] (2004) معتقد بودند که بنگاه­ها تمایل دارند که تلاش­ها و فعالیت­های آنها اقتصادی باشد و بنگاه­ها به سمت تبدیل فعالیت­هایشان به فعالیت­های علمی اقتصادی در حرکت می­باشند زیرا فعالیت­های علمی و اختراعات جدید می­تواند باعث افزایش بهره­وری و تولید در بنگاه­ها گردد. هوگو ارکن[2] و همکارانش (2009) در تحقیق خود تحت عنوان بهره­وری کل عوامل تولید و نقش کارآفرینی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید در بین 20 کشور  در بازه زمانی (1971-2002) پرداختند. آنها نشان دادند وقتی متغیر کارآفرینی به مدل­های سنتی بهره­وری اضافه می­شود اثر معناداری روی بهره­وری کل عوامل تولید دارد، درحالی­که اثرات باقی­مانده اساسا یکسان می­ماند. آنها از متغیر­های سرمایه تحقیق و توسعه ( ) داخلی، سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، پیشرفت تکنولوژیکی، باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی و سرمایه کارآفرینی در مدل خود استفاده کردند.

با توجه به ادبیات موضوع و بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه و شناخت جامعه آماری، مدل­های تجربی شناسایی و تصریح می­شود. با استفاده از داده­های سری­زمانی دوره 1338-1386 و به کمک تکنیک و  مدل بهره­وری کل عوامل تولید برای اقتصاد ایران برآورد می­گردد.

 نتایج حاصل از تحقیق انجام یافته نشان می­دهد که سرمایه کارآفرینی –با تعریف عملیاتی کارفرمایان از نظر آماری تاثیر مثبت و معناداری، در کوتاه­مدت و بلندمدت بر بهره­وری کل عوامل دارد.همچنین سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار دارد با وجود آن، سطح قیمت­ها، چنان­که انتظار می­رفت، از نظر آماری تاثیر منفی بر بهره­وری کل عوامل دارد. اما با همان شرایط، سرمایه کارآفرینی با تعریف عملیاتی خویش­فرما از نظر آماری تاثیر منفی و معنادار بر بهره­وری کل عوامل دارد. در هر دو مدل برآورد شده بیشترین تاثیرگذاری را سرمایه انسانی بر بهره­وری کل عوامل دارد پس از آن سرمایه کارآفرینی تاثیرگذار است.

مقدمه:

از اهداف اصلي هر كشوري داشتن رشد اقتصادي بالا و رسيدن به سطوح توسعه یافتگی مي‌باشد. از ضرورت‌­هاي دسترسي به اين اهداف، استفاده بهينه از منابع موجود در كشور و راهكار آن بهبود و ارتقاي بهره‌وري است. از اوايل دهه 1970 بهره­وري يكي از مهمترين موضوعاتي بوده است كه در سطح سازمان­ها و در كشورها، توجه ويژه­اي را به خود جلب كرده است. مقدار و نرخ رشد بهره­وري در هر كشور تاثير بسزايي بر سطح زندگي، تورم، بيكاري، وضعيت اقتصادي جامعه و رقابت­پذيري در سطح جهاني خواهد داشت. در نظرسنجي كه از مديران صنايع آمريكا انجام شده است، بيش از 90 درصد مديران بر اين باور بوده­اند كه ارتقاء بهره­وري يكي از دو يا سه موضوع مهم و جدي است كه هر كشوري با آن روبه­رو است (سينايي و احمدي 1382). بنابراين شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر افزايش بهره­وري يكي از موضاعات اساسي در هر كشور مي­تواند باشد.

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه­هاست، كشورهای بزرگ صنعتی كه فاتحان این عرصه­اند بهره­وری از منابع و سرمایه­ها را در سرلوحه كار خود قرار داده­اند و در پرتو وجود افراد تحصیل­كرده و متخصص، چرخ­های رشد و توسعه را به حركت درآورده­اند و به ابداعات و نوآوری­هایی دست یافته­اند. دسترسی به این نوآوری­ها كه اقتصاد كشورهای توسعه­یافته را از نو زنده كرده است منوط به كارآفرینی است. شان[1] (2003) كارآفرینی را به این دلیل كه جامعه را به سمت تغییرات تكنیكی و مبتكرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی شده و همچنین دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می­كند حایز اهمیت دانسته است. سالازار (1383) نیز بر این اعتقاد است كه كارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن كیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، كاهش اضطراب­های اجتماعی و بهره­وری از منابع ملی می‌شود. كارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است كه در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است.

در حال حاضر كه اقتصاد كشور ما گرفتار نارسایی­ها و كمبودهایی است كه منجر به وضعیت ناهنجار بیكاری، كمبود تولید ناخالص داخلی، كاهش قدرت سرمایه­گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر­نفتی و بیماری­هایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می­كشاند كه رشد كارآفرینی و فرهنگ كارآفرینانه به شرطی كه هنرمندانه، با فرهنگ، امكانات، توانایی­ها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد كشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست (دهقانپور 1381). با توجه به دلایلی كه در زمینه اهمیت كارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه­ریزان وكارگزاران دولتی با حمایت همه­جانبه از فرآیند كارآفرینی و برنامه­ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ كارآفرینی را فراهم كنند. بنابراين مي­توان گفت یکی از عواملی که می­تواند تاثیر بسزایی بر افزایش بهره­وری در جوامع داشته باشد، ایجاد زمینه ظهور كارآفريني و كارآفرينان مي­باشد. با توجه به نقش و اهميت اين موضوع، در اين تحقيق هدف آن است که تاثيرات كارآفريني بر بهره­وري کل عوامل تولید در اقتصاد ايران به بوته تحليل و بررسي گذاشته شود. به همين منظور اين تحقيق در پنج فصل بشرح زير به بررسي زواياي اين موضوع خواهد پرداخت. در فصل اول، كليات و رئوس كلي تحقيق ارائه خواهد شد. فصل دوم، به بررسي مباني نظري بهره­وري و كارآفريني و مرور مطالعات انجام­شده داخلي و خارجي در اين زمينه خواهد پرداخت. در فصل سوم، به بررسي شناخت جامعه آماری پرداخته می­شود و در فصل چهارم، با توجه به مباني نظري و مطالعات انجام شده قبلي تخمين و تجزيه و تحليل مدل انجام می­گیرد و نهايتا در فصل پنجم خلاصه تحقيق و نتيجه­گيري ارائه خواهد شد.

 

ارشد رشته علوم اقتصادي (M. A.)

فهرست مطالب گرداوری شده:

 

عنوان صفحه
چکیده: 1
فصل اول: كليات تحقيق 3
1-1: مقدمه 4
1-2: بيان مسأله اساسي تحقيق 5
1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-5: جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 9
1-6: اهداف مشخص تحقيق 10
1-7: سؤالات تحقیق 10
1-8: فرضيه‏هاي تحقیق 10
1-9: تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 10
1-10: روش شناسی تحقیق 13
1-11: روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه موضوع 16
2-1: مقدمه 17
2-2: بهره وری و انواع آن 18
2-2-1: بهره‌وري جزئی عوامل توليد و اندازه‌گيري آنها 18
2-2-1-1: بهره‌وري سرمايه 18
2-2-1-2: بهره‌وري نيروي كار 19
2-2-1-3: بهره‌وري مواد واسطه 20
2-2-1-4: بهره‌وري انرژي 20
2-2-1-5: بهره وری سرمایه کارآفرینی 21
2-3: بهره‌وري كل عوامل توليد 21
2-3-1: تابع توليد و محاسبه بهره وری: 22
2-3-2: تابع توليد كاب‌ـ داگلاس 23
2-3-3: تابع توليد با كشش جانشيني ثابت( ) 24
2-3-4: تابع توليد ترانسلوگ 25
2-3-5: تابع توليد ترانسندنتال(متعالي) 25
2-4: عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وري 26
2-5: مبانی نظری بهره وری و کارآفرینی 28
2-6: مطالعات تجربی و پیشینه موضوع 31
2-7 :نتیجه گیری 40
ضمیمه فصل دوم 42
فصل سوم: شناخت جامعه آماری و حقايق آشكار شده اقتصاد ايران 66
3-1: مقدمه 67
3-2: ويژگي‌هاي كليدي ساختار اقتصادي 67
3-2-1: ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران 67
3-2-1-1: جمعیت 68
3-2-2:اشتغال و بازار کار 69
3-2-3:نقش نفت در اقتصاد ایران 71
3-3: تحلیل روند تحولات متغیرهای اقتصاد کلان 73
3-3-1:تولید و رشد اقتصادی 73
3-3-2: بهره وری کل عوامل تولید 76
3-3-3: سرمایه کارآفرینی 82
3-3-4: سرمایه انسانی 84
3-3-5: نرخ تورم 87
3-3-5-1:بررسی وضعیت اجمالی تورم در اقتصاد ایران 88
3-4: نتیجه گیری 90
فصل چهارم: تصريح مدل؛ تكنيك تخمين و تحليل نتايج 93
4-1: مقدمه 94
4-2: شناسایی و تصریح مدل 94
4-3: تکنیک تخمین 96
4-3-1: الگوی خودتوضیح با وقفه هاي گسترده( ) 96
4-3-2: تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری 99
4-4: نتایج تخمین مدل و تحلیل برآوردها 101
4-4-1: نتایج تخمین مدل بهره وری کل عوامل تولید: مدل اول 101
4-4-1-1: نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح-خطا((ECM: 103
4-4-1-2: بررسي مسئله واريانس ناهمساني 103
4-4-1-3: بررسي مسئله خودهمبستگي در مدل 104
4-4-1-4: آزمون رمزی برای تصریح شکل تبعی 105
4-4-1-5: آزمون نرمال بودن 106
4-4-2: نتایج تخمین مدل بهره وری کل عوامل تولید: مدل دوم 107
4-4-2-1: نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح-خطا((ECM 108
4-4-2-2: بررسي مسئله واريانس ناهمساني 109
4-4-2-3: بررسي مسئله خودهمبستگي در مدل 109
4-4-2-4: آزمون رمزی برای تصریح شکل تبعی 110
4-4-2-5: آزمون نرمال بودن 110
4-5: نتیجه گیری 111
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 113
5-1: مقدمه 114
5-2: خلاصه و نتیجه گیری 114
5-3: پیشنهادهای سیاستی 116
5-3-1: توسعه کارآفرینی 116
5-3-2: توسعه آموزش و سرمایه انسانی 118
5-3-3: سیاستهای کنترل تورم 119
پیوست 120
فهرست مآخذ 129
الف: فارسی 129
ب: انگلیسی 130

 


قیمت: 10,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر


تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران


درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای


بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران وپسران دوره متوسطه


بررسي تطبيقي ادغام شركت های تجاری در لايحه قانون تجارت و قوانين فرانسه


بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر


کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Pa


جزوه زبان پزشکی


اختلال چربی خون


آناتومي كاربردي باليني براي رشته هاي تصويربرداري پزشكي


ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس هاي اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روي میکروب هاي شایع در سینوزیت عفونی.


نقش اسب در شاهنامه ي فردوسی


پرسشنامه ایجاد برند موثر


پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان اینترنت adsl


کتاب ریاضیات آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد ویژه حسابداری ، مدیریت و اقتصاد به همراه تست و پاسخ آنها


مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری ایران با پاسخنامه


کتاب حسابداری حقوق و دستمزد 95


پاورپوینت پیاده سازی موفق IFRS در ایران چالش های گذار، برنامه گذار


جزوه اصول حسابداری 1


دانلود مقاله درمورد خاتمیت پیامبر(ص)


کتاب آموزش اکسل2010


نمونه سوالات تست هوش استخدامی دستگاههای اجرایی


جزوه آموزش میکروکنترلر pic‎


آموزش طراحی برد مدار چاپی (PBC)


جزوه دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎


مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری ایران با پاسخنامه


جزوه زبان پزشکی


مقاله در مورد کارتهای هوشمند


حل المسائل کتاب الکترومغناطیس،میدان ها و امواج دیوید چنگ


مقاله در مورد آنتن های مخابراتی


جزوه دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب‎


مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری ایران با پاسخنامه


بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر


بررسي تطبيقي ادغام شركت های تجاری در لايحه قانون تجارت و قوانين فرانسه


جزوه آموزش میکروکنترلر pic‎


نمونه سوالات تست هوش استخدامی دستگاههای اجرایی


رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر


تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران


درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای


کتاب انگل شناسی پزشکی مولکولی Molecular Medical Paکلمات کلیدی :نظر آماری تاثیر شناخت جامعه آماری مسئله واريانس ناهمساني آماری تاثیر منفی بررسي مسئله واريانس آزمون نرمال بودن بررسي مسئله خودهمبستگي رمزی برای تصریح بهرهshy وری بهرهzwnj وري عوامل تولید بهره وری سرمایه کارآفرینی بهرهshy وري تابع توليد سرمایه انسانی نتیجه گیری تخمین مدل بهرهshy عوامل سرمایه میshy تولید اقتصاد کارآفرینی بهرهzwnj تأثیر سرمایه کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایراننظر آماری تاثیر شناخت جامعه آماری مسئله واريانس ناهمساني آماری تاثیر منفی بررسي مسئله واريانس آزمون نرمال بودن بررسي مسئله خودهمبستگي رمزی برای تصریح بهرهshy وری بهرهzwnj وري عوامل تولید بهره وری سرمایه کارآفرینی بهرهshy وري تابع توليد سرمایه انسانی نتیجه گیری تخمین مدل بهرهshy عوامل سرمایه میshy تولید اقتصاد کارآفرینی بهرهzwnj
سایر محصولات