ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آن - دانلود تحقیق مقاله پروژه
ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آن
ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آن

ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آن

عنوان: ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آنقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 65این تحقیق در مورد ماهی سفید بوده و به طور جامع و کامل ، به معرفی انواع گونه های ماهی سفید ، ویژگی های ظاهری و زیستی و دیگر اطلاعات لازم در مورد آنها می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست ، منابع طبیعی ، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.مقدمه :خزر نام قومی است وحشی که در حاشیه شمالی این دریا در شمال قفقاز حکومت داشتند . سپس گروهی از آنان بطرف قسمت جنوب غربی قفقازیه و شبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه مهاجرت کرده و سرزمین خزران را ایجاد نمودند. دریای خزر با وسعت 3733000 کیلومتر مربع بزرگ ترین دریاچه جهان و یک مخزن آبی مشترک بین پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری قزاقستان و جمهوری ترکمنستان می باشد. این دریا دارای ماهیان با ارزش اقتصادی فوق العاده بوده و در آن 115 گونه و زیر گونه از انواع ماهیان زندگی می کنند . از مهمترین ماهیان این دریا میتوان پنج گونه منحصر بفرد ماهیان خاویاری شامل فیل ماهی، تاس ماهی ایران (قره برون) تاس ماهی روس (چالباش)، شیب ، ماهی ازون برون (دراگول) و از ماهیان استخوانی ماهی سفید ، کفال ، سیم ، سوف، کپور، سس ماهی، ماهی آزاد و کیلکا ماهیان را نام برد.ماهی سفید مهمترین ماهی استخوانی دریای خزر بوده و با توجه به ارزش غذایی بالا، کیفیت عالی گوشت و لذیذ بودن مورد توجه صیادان، ساحل نشینان و مردم کشور ما و حتی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد . طول عمر این ماهی در دریای خزر 10-9 سال بوده و صید سالیانه این ماهی معمولاً از 10 مهرماه شروع و تا 10 فروردین ماه ادامه می یابد.ماهی سفید در حوزه ایرانی دریای خزر دارای دو فرم بهاره و پائیز بوده و برای تخم ریزی و تکثیر طبیعی وارد منابع آب شیرین رودخانه ها و تالاب های حاشیه این دریا می شود.مشخصات ظاهری:فرم بدن دوکی شکل و از طرفین فشرده ، قسمت پشت تیره رنگ، طرفین نقره ای روشن و ناحیه شکمی سفید رنگ می باشد. دارای پنج سری باله شامل دو باله سینه ای ، دو باله شکمی ، یک باله پشتی ، یک باله مخرجی و یک باله دمی هموسرک می باشد.فهرست مطالبمقدمه رده بندیمشخصات ظاهریترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید زیست شناسی ماهی سفید تغذیه طبیعیتولید مثل طبیعیبوم شناسی مناطق زیستی و پراکنش ماهی سفید در دریای خزر تنوع جمعیتی و مهاجرت تولید مثل ماهی سفید فرم پائیزهماهی سفید فرم بهارهرشد ماهی سفید در دریای خزر تاریخچه صید در حوزه ایرانی دریای خزر ذخایر و میزان صید ماهی سفید در دریای خزرروش های صید ماهی سفیدصید با تورهای گوشگیر ثابت دریایی صید با تور پره ساحلی صید با تور گوشگیر شناور دو جداره تکثیر مصنوعی ماهی سفید تکثیر مصنوعی فرم بهارهصید مولدین تکثیر مولدینانکوباسیون تخم های لقاح یافته تکثیر مصنوعی فرم پائیزه اهمیت بازسازی ذخایر فرم پائیزه مراحل تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی سفید فرم پائیزه صيد و نگهداری مولدين نگهداری در قفس های شناور در محیط طبیعی تالاب نگهداری در استخرهای خاکیتكثير مصنوعي مولدين پرورش لاروها رهاسازي بچه ماهيان مراحل مختلف رشد و نمو جنینی در ماهی سفید لقاح و مراحل تکامل جنین در ماهی سفید مرحله 1 (تخم لقاح نیافته و لقاح یافته)عرضه ماهی سفیدعرضه تازه ماهی سفیدهندلینگ ماهی سفیدکاهش مدت زمان تلاش فرار و مرگ سریع ماهی سفیدشستشوی ماهی هاتخلیه امعاء و احشاء و شستشوی ثانویهانتقال ماهی در شرایط سرد انتقال ماهی با استفاده از یخ خورد شده یا یخ پولکیانتقال ماهی در تانک های C.S.Wفرآوری ماهی سفید انجماد ماهی سفید انجماد سریع در تونل های انجماد انجماد سریع به وسیله پلیت فریزرهانگهداری ماهی سفید منجمد در سرد خانهشور کردن ماهی سفید1- شور کردن ماهی سفید به روش خشک شور کردن ماهی سفید به روش مرطوبشور کردن مختلط دودی کردن ماهی سفیددودی کردن سرد ماهی سفیددودی کردن گرم ماهی سفیدمنابع ...

ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آن

عنوان: ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آن

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 65

این تحقیق در مورد ماهی سفید بوده و به طور جامع و کامل ، به معرفی انواع گونه های ماهی سفید ، ویژگی های ظاهری و زیستی و دیگر اطلاعات لازم در مورد آنها می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست ، منابع طبیعی ، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه :
خزر نام قومی است وحشی که در حاشیه شمالی این دریا در شمال قفقاز حکومت داشتند . سپس گروهی از آنان بطرف قسمت جنوب غربی قفقازیه و شبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه مهاجرت کرده و سرزمین خزران را ایجاد نمودند. دریای خزر با وسعت 3733000 کیلومتر مربع بزرگ ترین دریاچه جهان و یک مخزن آبی مشترک بین پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری قزاقستان و جمهوری ترکمنستان می باشد. این دریا دارای ماهیان با ارزش اقتصادی فوق العاده بوده و در آن 115 گونه و زیر گونه از انواع ماهیان زندگی می کنند . از مهمترین ماهیان این دریا میتوان پنج گونه منحصر بفرد ماهیان خاویاری شامل فیل ماهی، تاس ماهی ایران (قره برون) تاس ماهی روس (چالباش)، شیب ، ماهی ازون برون (دراگول) و از ماهیان استخوانی ماهی سفید ، کفال ، سیم ، سوف، کپور، سس ماهی، ماهی آزاد و کیلکا ماهیان را نام برد.
ماهی سفید مهمترین ماهی استخوانی دریای خزر بوده و با توجه به ارزش غذایی بالا، کیفیت عالی گوشت و لذیذ بودن مورد توجه صیادان، ساحل نشینان و مردم کشور ما و حتی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد . طول عمر این ماهی در دریای خزر 10-9 سال بوده و صید سالیانه این ماهی معمولاً از 10 مهرماه شروع و تا 10 فروردین ماه ادامه می یابد.ماهی سفید در حوزه ایرانی دریای خزر دارای دو فرم بهاره و پائیز بوده و برای تخم ریزی و تکثیر طبیعی وارد منابع آب شیرین رودخانه ها و تالاب های حاشیه این دریا می شود.

مشخصات ظاهری:
فرم بدن دوکی شکل و از طرفین فشرده ، قسمت پشت تیره رنگ، طرفین نقره ای روشن و ناحیه شکمی سفید رنگ می باشد. دارای پنج سری باله شامل دو باله سینه ای ، دو باله شکمی ، یک باله پشتی ، یک باله مخرجی و یک باله دمی هموسرک می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه 
رده بندی
مشخصات ظاهری
ترکیب شیمیایی بدن ماهی سفید 
زیست شناسی ماهی سفید 
تغذیه طبیعی
تولید مثل طبیعی
بوم شناسی 
مناطق زیستی و پراکنش ماهی سفید در دریای خزر 
تنوع جمعیتی و مهاجرت تولید مثل 
ماهی سفید فرم پائیزه
ماهی سفید فرم بهاره
رشد ماهی سفید در دریای خزر 
تاریخچه صید در حوزه ایرانی دریای خزر 
ذخایر و میزان صید ماهی سفید در دریای خزر
روش های صید ماهی سفید
صید با تورهای گوشگیر ثابت دریایی 
صید با تور پره ساحلی 
صید با تور گوشگیر شناور دو جداره 
تکثیر مصنوعی ماهی سفید 
تکثیر مصنوعی فرم بهاره
صید مولدین 
تکثیر مولدین
انکوباسیون تخم های لقاح یافته 
تکثیر مصنوعی فرم پائیزه 
اهمیت بازسازی ذخایر فرم پائیزه 
مراحل تکثیر و پرورش مصنوعی ماهی سفید فرم پائیزه 
صيد و نگهداری مولدين 
نگهداری در قفس های شناور در محیط طبیعی تالاب 
نگهداری در استخرهای خاکی
تكثير مصنوعي مولدين 
پرورش لاروها 
رهاسازي بچه ماهيان 
مراحل مختلف رشد و نمو جنینی در ماهی سفید 
لقاح و مراحل تکامل جنین در ماهی سفید 
مرحله 1 (تخم لقاح نیافته و لقاح یافته)
عرضه ماهی سفید
عرضه تازه ماهی سفید
هندلینگ ماهی سفید
کاهش مدت زمان تلاش فرار و مرگ سریع ماهی سفید
شستشوی ماهی ها
تخلیه امعاء و احشاء و شستشوی ثانویه
انتقال ماهی در شرایط سرد 
انتقال ماهی با استفاده از یخ خورد شده یا یخ پولکی
انتقال ماهی در تانک های C.S.W
فرآوری ماهی سفید 
انجماد ماهی سفید 
انجماد سریع در تونل های انجماد 
انجماد سریع به وسیله پلیت فریزرها
نگهداری ماهی سفید منجمد در سرد خانه
شور کردن ماهی سفید
1- شور کردن ماهی سفید به روش خشک 
شور کردن ماهی سفید به روش مرطوب
شور کردن مختلط 
دودی کردن ماهی سفید
دودی کردن سرد ماهی سفید
دودی کردن گرم ماهی سفید
منابعقیمت: 8,800 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


فضای مجازی و آسیب های آن


استادیوم آشیانه پرنده پکن


نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


ایدز


فضای مجازی و آسیب های آن


پدافند عامل و غیر عامل


نقش ورزش بر سلامت


پرورش قارچ دکمه ای


قدرت و استقامت عضلانی


کانال های توزیع


استادیوم آشیانه پرنده پکن


حجاب و عفاف


نقش اینترنت در روابط عمومی


زندگینامه و آثار سهراب سپهری


نمودار ER بیمارستان


پاورپوینت میلگرد


پاورپوینت معماری پایدار


دیود و انواع آن


بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام


نقش تربیت بدنی در جامعه


تأسیس کارگاه تیرچه بلوک


موارد مصرف فرآورده های نفتی


حفر قنات


تابع در ریاضیات


زندگی و آثار ویکتور هوگو


زندگی و فعالیت های پروفسور مجید سمیعی


زن در حقوق خانواده


حقوق کامن لا


خیار حیوان در حقوق ایران فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه


حقوق جزا


حقوق تجارتکلمات کلیدی :کردن ماهی سفید شور کردن ماهی ماهی سفیدnbsp انجماد ماهی سفیددودی کردن ماهی سفید مشخصات حوزه ایرانی دریای بهارهصید مولدینnbsp تکثیر لقاح یافتهnbsp تکثیر های لقاح یافتهnbsp ماهی سفید ماهی سفیدnbsp دریای خزر کردن ماهی این دریا تکثیر مصنوعی سفید فرم دریای سفیدnbsp تکثیر ماهیان جمهوری پرورش مصنوعی ماهی سفید ، مشخصات و پرورش آنکردن ماهی سفید شور کردن ماهی ماهی سفیدnbsp انجماد ماهی سفیددودی کردن ماهی سفید مشخصات حوزه ایرانی دریای بهارهصید مولدینnbsp تکثیر لقاح یافتهnbsp تکثیر های لقاح یافتهnbsp ماهی سفید ماهی سفیدnbsp دریای خزر کردن ماهی این دریا تکثیر مصنوعی سفید فرم دریای سفیدnbsp تکثیر ماهیان جمهوری پرورش مصنوعی
سایر محصولات