دانلود مقاله درباره تمرینات چابکی - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلود مقاله درباره تمرینات چابکی
دانلود مقاله درباره تمرینات چابکی

دانلود مقاله درباره تمرینات چابکی

عنوان: تمرینات چابکیقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 17این تحقیق در مورد تمرینات استقامتی می باشد و مفاهیم ، عوامل ، ویژگی ها ، اصول و مراحل انجام تمرینات چابکی را بیان می نماید.مقدمهتوانایی بدن برای تغییر وضعیت ، تغییر مسیر حرکت و یا هر دوی آنها که در حداقل زمان و با مهارت و دقت انجام شود را چابکی می گویند.چابکی ، عمومی است ( چابکی تمام بدن ) یا عضوی ( چابکی یکی از اندام ها مثل دست و پا ) فاکتور چابکی در بسیاری از فعالیت های ورزشی به عنوان عامل تعیین کننده ی موفقیت است .استارتهای سریع ، توقفهای ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر حرکت به عنوان پایه و اساس نمایش خوب به ویژه در بازی هایی از قبیل بسکتبال تندیس ف بدمینتون ، والیبال ، فوتبال و ... به سمار می رود.چابکی یکی از قابلیتهایی است که در حیطه آمادگی حرکتی قرار دارد.- قابلیتی است که فرد با توجه به سرعت و فرم بدن ، جهت حرکت خود را با حفظ تعادل با سرعت و دقت زیاد تغییر می دهد.- یکی از عوامل مؤثر در اجرای فعالیتهای ورزشی است که گاهی اوقات در انجام برخیمهارتهای شغلی و روزمره به کار می آید.-قابلیتی است که فرد در هنگام تغییرمسیر (تغییر مرکز ثقل بدن خود) کاهش سرعتش را به حداقل برساند. (در اینجا توان انفجاری ، سرعت ، تعادل و هماهنگی نقش بسزایی در چابکی خواهند داشت. )-چابکی یا چالاکی به توانایی عصبی و عضلانی گفته می شود که با استفاده از آن می توان وضعیت ثابت یا متحرک بودن بدن را یا مسیر حرکت آن را به طور ارادی ، دقیق و در حداقل زمان با حفظ تعادل و درک موقعیت تغییر داد.- چابکی با توجه به مهارتهای ویژه ورزشی ممکن است عمومی ویا ویژه باشد . (فعالیتهایی مثل دوی رفت و برگشت، مارپیچ و زیگزاگ در مسافتهای مختلف و همچنین موفقیت در ورزشهای بدمینتون و تنیس به چابکی ورزشکار بستگی دارد)- چابکی با عوامل دیگر آمادگی جسمانی در ارتباط است و به قدرت ، استقامت، سرعت، تعادل و مهارت بستگی دارد، ولی هر کدام از آن عوامل به تنهایی چابکی نیست.انواع چابکیبا توجه به وضعیت ثابت یا متحرک بودن بدن دو نوع چابکی وجود دارد : چابکی پویا ، چابکی ایستا .چابکی پویا : توانایی تغییر جهت حرکت بدن در دویدنچابکی پویا به توانایی تغییر جهت حرکت بدن در یکی از چهار جهت اصلی یا فرعی با حداکثر سرعت و دقت در دویدن گفته می شود، ازقبیل دوهای کوتاه در تنیس یا دوهای رفت و برگشت در بسکتبال.چابکی ایستا : توانایی تغییر شکل بدن به طور درجاچابکی ایستا به توانایی تغییر شکل بدن یا هر یک از اعضای بدن به طور درجا و با حداکثر سرعت و دقت گفته می شود . از قبیل حرکات دست و پا در تنیس روی میز.فهرست مطالبمقدمهانواع چابکی اندازه چابکی آزمون دوی مارپیچاهمیت چابکیراههای افزایش چابکی عوامل مؤثر در چابکی روش تمرین و تقویت چابکیسرعت انواع حرکات زیگزاگانواع حرکات پرش جفت در جهت های مختلفحرکت برنامه ریزی شده چابکی و انعطاف پذیریآزمون چابکی ایلی نویزروش تمرین و تقویت چابکیدویدن و غلت از روی مانعنردبان چابکیویژگیهای نردبان ...

تمرینات چابکی

عنوان: تمرینات چابکی

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 17

این تحقیق در مورد تمرینات استقامتی می باشد و مفاهیم ، عوامل ، ویژگی ها ، اصول و مراحل انجام تمرینات چابکی را بیان می نماید.

مقدمه

توانایی بدن برای تغییر وضعیت ، تغییر مسیر حرکت و یا هر دوی آنها که در حداقل زمان و با مهارت و دقت انجام شود را چابکی می گویند.

چابکی ، عمومی است ( چابکی تمام بدن ) یا عضوی ( چابکی یکی از اندام ها مثل دست و پا ) فاکتور چابکی در بسیاری از فعالیت های ورزشی به عنوان عامل تعیین کننده ی موفقیت است .

استارتهای سریع ، توقفهای ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر حرکت به عنوان پایه و اساس نمایش خوب به ویژه در بازی هایی از قبیل بسکتبال تندیس ف بدمینتون ، والیبال ، فوتبال و ... به سمار می رود.

چابکی یکی از قابلیتهایی است که در حیطه آمادگی حرکتی قرار دارد.

- قابلیتی است که فرد با توجه به سرعت و فرم بدن ، جهت حرکت خود را با حفظ تعادل با سرعت و دقت زیاد تغییر می دهد.

- یکی از عوامل مؤثر در اجرای فعالیتهای ورزشی است که گاهی اوقات در انجام برخی

مهارتهای شغلی و روزمره به کار می آید.

-قابلیتی است که فرد در هنگام تغییرمسیر (تغییر مرکز ثقل بدن خود) کاهش سرعتش را به حداقل برساند. (در اینجا توان انفجاری ، سرعت ، تعادل و هماهنگی نقش بسزایی در چابکی خواهند داشت. )

-چابکی یا چالاکی به توانایی عصبی و عضلانی گفته می شود که با استفاده از آن می توان وضعیت ثابت یا متحرک بودن بدن را یا مسیر حرکت آن را به طور ارادی ، دقیق و در حداقل زمان با حفظ تعادل و درک موقعیت تغییر داد.

- چابکی با توجه به مهارتهای ویژه ورزشی ممکن است عمومی ویا ویژه باشد . (فعالیتهایی مثل دوی رفت و برگشت، مارپیچ و زیگزاگ در مسافتهای مختلف و همچنین موفقیت در ورزشهای بدمینتون و تنیس به چابکی ورزشکار بستگی دارد)

- چابکی با عوامل دیگر آمادگی جسمانی در ارتباط است و به قدرت ، استقامت، سرعت، تعادل و مهارت بستگی دارد، ولی هر کدام از آن عوامل به تنهایی چابکی نیست.

انواع چابکی

با توجه به وضعیت ثابت یا متحرک بودن بدن دو نوع چابکی وجود دارد : چابکی پویا ، چابکی ایستا .

چابکی پویا : توانایی تغییر جهت حرکت بدن در دویدن

چابکی پویا به توانایی تغییر جهت حرکت بدن در یکی از چهار جهت اصلی یا فرعی با حداکثر سرعت و دقت در دویدن گفته می شود، ازقبیل دوهای کوتاه در تنیس یا دوهای رفت و برگشت در بسکتبال.

چابکی ایستا : توانایی تغییر شکل بدن به طور درجا

چابکی ایستا به توانایی تغییر شکل بدن یا هر یک از اعضای بدن به طور درجا و با حداکثر سرعت و دقت گفته می شود . از قبیل حرکات دست و پا در تنیس روی میز.

فهرست مطالب

مقدمه
انواع چابکی 
اندازه چابکی 
آزمون دوی مارپیچ
اهمیت چابکی
راههای افزایش چابکی 
عوامل مؤثر در چابکی 
روش تمرین و تقویت چابکی
سرعت 
انواع حرکات زیگزاگ
انواع حرکات پرش جفت در جهت های مختلف
حرکت برنامه ریزی شده 
چابکی و انعطاف پذیری
آزمون چابکی ایلی نویز
روش تمرین و تقویت چابکی
دویدن و غلت از روی مانع
نردبان چابکی
ویژگیهای نردبانقیمت: 3,200 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


فضای مجازی و آسیب های آن


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


پدافند عامل و غیر عامل


نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


فضای مجازی و آسیب های آن


ایدز


پرورش قارچ دکمه ای


قدرت و استقامت عضلانی


پدافند عامل و غیر عامل


نقش ورزش بر سلامت


حجاب و عفاف


نقش اینترنت در روابط عمومی


نمودار ER بیمارستان


زندگینامه و آثار سهراب سپهری


استادیوم آشیانه پرنده پکن


پاورپوینت میلگرد


کانال های توزیع


پاورپوینت معماری پایدار


نقش تربیت بدنی در جامعه


دیود و انواع آن


تأسیس کارگاه تیرچه بلوک


بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام


تعمیرات جلوبندی پژو


انواع تراکتور


سیستم ترمز خودرو


آزمایش تست موتور تک سیلندر دیزلی


سیستم تعلیق خودرو


مراحل تهیه و تولید کاغذ


طراحی شغل


تجزیه و تحلیل شغل


مراحل تولید شیر


پاورپوینت سقف کاذبکلمات کلیدی :پویا چابکی ایستا چابکی ایستا چابکی چابکی پویا چابکی دارد چابکی پویا وجود دارد چابکی ایستا چابکی پویا چابکی پویا توانایی بسکتبال چابکی ایستا چابکی ایستا توانایی ازقبیل دوهای کوتاه توانایی تغییر جهت حرکت مسیر حرکت عوامل مؤثر وضعیت ثابت سرعت تعادل حفظ تعادل حداقل زمان چابکی یکی چابکی تغییر توانایی چابکیnbsp عوامل تعادل دانلود مقاله درباره تمرینات چابکیپویا چابکی ایستا چابکی ایستا چابکی چابکی پویا چابکی دارد چابکی پویا وجود دارد چابکی ایستا چابکی پویا چابکی پویا توانایی بسکتبال چابکی ایستا چابکی ایستا توانایی ازقبیل دوهای کوتاه توانایی تغییر جهت حرکت مسیر حرکت عوامل مؤثر وضعیت ثابت سرعت تعادل حفظ تعادل حداقل زمان چابکی یکی چابکی تغییر توانایی چابکیnbsp عوامل تعادل
سایر محصولات