دانلود مقاله درباره کلاهبرداری - دانلود تحقیق مقاله پروژه
دانلود مقاله درباره کلاهبرداری
دانلود مقاله درباره کلاهبرداری

دانلود مقاله درباره کلاهبرداری

عنوان: کلاهبرداریقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 31این تحقیق با موضوع کلاهبرداری بوده و به بیان مفهوم ، تاریخچه ، شرایط ، قوانین حقوقی و فقهی و مجازات های مربوط به آن می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.مقدمهقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال باطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.کلاهبرداری چیست؟کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کس یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. کلاه‌برداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگر چه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می شود به این معنی کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و این وجه متمایز کننده این جرم از دیگر جرایم بر علیه اموال است که کلاهبرداری یکی از این دسته جرائم است.کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه،صحنه سازی،پشت هم اندازی موجب اغفال شاکی می گرددو بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.در فقه اسلامی کلاهبرداری نوعی اکل مال بالباطل است که در متون فقهی کلاهبرداری را احتیال وکلاهبردار را محتال تعریف نموده اند ومشمول تعزیرات دانسته شده است ؛ ریشه این منع وقبح را نیز می توان در کلام الهی درآیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره ((ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل)) مشاهده نمود.نقش برد شدن مال در این تشکیل این جرم بسیارمهم است از اینجاست که وجه...

کلاهبرداری

عنوان: کلاهبرداری

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 31

این تحقیق با موضوع کلاهبرداری بوده و به بیان مفهوم ، تاریخچه ، شرایط ، قوانین حقوقی و فقهی و مجازات های مربوط به آن می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال باطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه t صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کس یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. کلاه‌برداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگر چه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.

کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می شود به این معنی کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و این وجه متمایز کننده این جرم از دیگر جرایم بر علیه اموال است که کلاهبرداری یکی از این دسته جرائم است.

کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه،صحنه سازی،پشت هم اندازی موجب اغفال شاکی می گرددو بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.

در فقه اسلامی کلاهبرداری نوعی اکل مال بالباطل است که در متون فقهی کلاهبرداری را احتیال وکلاهبردار را محتال تعریف نموده اند ومشمول تعزیرات دانسته شده است ؛ ریشه این منع وقبح را نیز می توان در کلام الهی درآیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره ((ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل)) مشاهده نمود.

نقش برد شدن مال در این تشکیل این جرم بسیارمهم است از اینجاست که وجه تمامیز جرم کلاهبرداری با جرم شروع به کلاهبرداری شناخته شده است.

بر این مبنا شروع به کلاهبرداری یعنی توسل توام با سوء نیت به وسایل وعملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

در شروع به جرم مجرم قصد خود را با توسل به عملیات مجرمانه ابراز می نماید از این جهت است که باید ارعاب ومجازات شود (لازم به توضیح می داند مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیاتی که مقدمه وارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند شروع به جرم محسوب نمی شودو بر طبق مقررات عمومی شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد) شروع به کلاهبرداری نیز جرم شناخته شده است که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری در تبصره دوم خود برای آن مجازات حداقل را در نظر گرفته است .

فهرست مطالب

مقدمه
کلاهبرداری چیست؟
مشخصات جرم کلاهبرداری چیست و برای تحقق این جرم چه ارکانی باید نزد مرجع قضایی به اثبات برسد؟
شروط شناخت کلاهبرداری
وسایل متقلبانه چیست و راه شناخت آن چگونه است؟
عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی
مجازات‏های تتمیمی و تبعی
موارد خاص جرم کلاهبرداری
منابعقیمت: 5,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


فضای مجازی و آسیب های آن


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


استفاده از انرژي های تجديدپذير در ساختمان ها (ساختمان های انرژی صفر)


نقش دانش آموزان در دفاع مقدس و جنگ نرم


پرسش مهر 96 چگونه باید در محیط مدرسه تحمل ، احترام به افکار دیگران ، اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


ایدز


فضای مجازی و آسیب های آن


پرورش قارچ دکمه ای


قدرت و استقامت عضلانی


نقش ورزش بر سلامت


پدافند عامل و غیر عامل


نقش اینترنت در روابط عمومی


استادیوم آشیانه پرنده پکن


حجاب و عفاف


نمودار ER بیمارستان


کانال های توزیع


زندگینامه و آثار سهراب سپهری


پاورپوینت میلگرد


پاورپوینت معماری پایدار


دیود و انواع آن


نقش تربیت بدنی در جامعه


بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام


تأسیس کارگاه تیرچه بلوک


زندگینامه شهید چمران


سیره مدیریتی امام خمینی


فرضیه ها و نظریه های انقلاب اسلامی


عملیات کربلای 5


زن ايراني و حماسه دفاع مقدس


تاریخچه و وظایف مجلس خبرگان رهبری


تاریخچه ، وظایف و رده های نیروی انتظامی


کاخ سعدآباد


باغ های شیراز


اشکورات گیلانکلمات کلیدی :متقلبانه برای بردن موجب اغفال شاکی گرددو بواسطه اغفال بواسطه اغفال مالک اندازی موجب اغفال مانور متقلبانهصحنه سازیپشت وجه متمایز کننده شده است بردن مال این جرم جرم کلاهبرداری سوء نیت برای بردن متقلبانه برای کلاهبرداری نیز مالكيت شخصي شناخته شده کلاهبرداری مجازات متقلبانه افراد كلاهبرداري مشروع کلاهبردار مالكيت وسایل دانلود مقاله درباره کلاهبرداریمتقلبانه برای بردن موجب اغفال شاکی گرددو بواسطه اغفال بواسطه اغفال مالک اندازی موجب اغفال مانور متقلبانهصحنه سازیپشت وجه متمایز کننده شده است بردن مال این جرم جرم کلاهبرداری سوء نیت برای بردن متقلبانه برای کلاهبرداری نیز مالكيت شخصي شناخته شده کلاهبرداری مجازات متقلبانه افراد كلاهبرداري مشروع کلاهبردار مالكيت وسایل
سایر محصولات