پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم
پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم...

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،

تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛

طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛

اجرای لحیم کاری؛

اندازه گیری کمیت های الکتریکی.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 ضقیمت: 6,700 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل اول بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هشتم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمانی هفتمکلمات کلیدی :الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کاری؛اندازه گیری کمیت فرمت پاورپوینت ارائه های الکتریکی nbsp ساخت مدارات ساده بخش محیط زیست؛طراحی مانند اجرای کارهای کاری؛اندازه گیری گیری کمیت کمیت های های الکتریکی لحیم کاری؛اندازه الکترونیکی؛اجرای لحیم ساخت مدارات پودمان پاورپوینت پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتمالکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کاری؛اندازه گیری کمیت فرمت پاورپوینت ارائه های الکتریکی nbsp ساخت مدارات ساده بخش محیط زیست؛طراحی مانند اجرای کارهای کاری؛اندازه گیری گیری کمیت کمیت های های الکتریکی لحیم کاری؛اندازه الکترونیکی؛اجرای لحیم ساخت مدارات پودمان پاورپوینت