پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم
پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ض ...

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،

تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛

طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛

اجرای لحیم کاری؛

اندازه گیری کمیت های الکتریکی.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 ضقیمت: 6,700 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پودمان حقوق خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده(کارآفرین)


ایجاد یکپارچگی سازمانی


اصول و فنون مذاکره


پودمان تغذیه و سلامت خانواده، درس آشنایی با انواع بیماریها


پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتم


پاورپوینت پودمان شهروند الکترونیکی 2 کار و فناوری هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهمکلمات کلیدی :الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کاری؛اندازه گیری کمیت فرمت پاورپوینت ارائه های الکتریکی nbsp کاری؛اندازه گیری گیری کمیت کمیت های های الکتریکی لحیم کاری؛اندازه الکترونیکی؛اجرای لحیم ساخت مدارات مدارات ساده ساده الکترونیکی؛اجرای الکتریکی nbsp پودمان پاورپوینت پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتمالکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کاری؛اندازه گیری کمیت فرمت پاورپوینت ارائه های الکتریکی nbsp کاری؛اندازه گیری گیری کمیت کمیت های های الکتریکی لحیم کاری؛اندازه الکترونیکی؛اجرای لحیم ساخت مدارات مدارات ساده ساده الکترونیکی؛اجرای الکتریکی nbsp پودمان پاورپوینت