پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم
پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

  برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛اتصال رایانه به اینترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى. این فایل با...

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

 

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

کارگروهی، مسئولیت پذیری

و مدیریت منابع، فناوری

اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛

اتصال رایانه به اینترنت؛

ایجاد پست الکترونیکى؛

ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛

رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛

رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛

رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 5,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پودمان حقوق خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده(کارآفرین)


ایجاد یکپارچگی سازمانی


اصول و فنون مذاکره


پودمان تغذیه و سلامت خانواده، درس آشنایی با انواع بیماریها


پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتم


پاورپوینت پودمان شهروند الکترونیکی 2 کار و فناوری هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهمکلمات کلیدی :الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی های الکترونیکی؛رعایت نکات ارسال دسته بندی فضاهای مجازی؛رعایت نکات مجازی؛رعایت نکات اخلاقى فرمت پاورپوینت ارائه فضاى مجازى nbsp فضاى مجازى؛رعایت اخلاق مجازی؛رعایت نکات نکات اخلاقى فضاى مجازى؛رعایت مجازى؛رعایت اخلاق فضاهای مجازی؛رعایت هنگام کار نامه های های الکترونیکی؛رعایت رایانه پودمان پاورپوینت پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتمالکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی های الکترونیکی؛رعایت نکات ارسال دسته بندی فضاهای مجازی؛رعایت نکات مجازی؛رعایت نکات اخلاقى فرمت پاورپوینت ارائه فضاى مجازى nbsp فضاى مجازى؛رعایت اخلاق مجازی؛رعایت نکات نکات اخلاقى فضاى مجازى؛رعایت مجازى؛رعایت اخلاق فضاهای مجازی؛رعایت هنگام کار نامه های های الکترونیکی؛رعایت رایانه پودمان پاورپوینت