پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم
پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع در انجامدادن کارها...

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

کارگروهى، مسئولیت پذیری

و مدیریت منابع در انجام

دادن کارها ؛

بافت تخت؛

تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛

رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 5,700 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پودمان حقوق خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده(کارآفرین)


ایجاد یکپارچگی سازمانی


اصول و فنون مذاکره


پودمان تغذیه و سلامت خانواده، درس آشنایی با انواع بیماریها


پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتم


پاورپوینت پودمان شهروند الکترونیکی 2 کار و فناوری هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهمکلمات کلیدی :؛بافت تخت؛تولید نمونه کارها ؛بافت تخت؛تولید تزیین آن؛رعایت نکات آن؛رعایت نکات ایمنی فرمت پاورپوینت ارائه انجامدادن کارها ؛بافت پذیریو مدیریت منابع صنایع دستی بافت پودمان صنایع دستی نکات ایمنی هنگام تهیه آن؛رعایت نکات تزیین آن؛رعایت ؛بافت تخت؛تولید تخت؛تولید نمونه nbsp این پودمان پاورپوینت پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم؛بافت تخت؛تولید نمونه کارها ؛بافت تخت؛تولید تزیین آن؛رعایت نکات آن؛رعایت نکات ایمنی فرمت پاورپوینت ارائه انجامدادن کارها ؛بافت پذیریو مدیریت منابع صنایع دستی بافت پودمان صنایع دستی نکات ایمنی هنگام تهیه آن؛رعایت نکات تزیین آن؛رعایت ؛بافت تخت؛تولید تخت؛تولید نمونه nbsp این پودمان پاورپوینت