پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم
پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

 برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو...

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

کارگروهى، مسئولیت پذیری

و مدیریت منابع در انجام

دادن کارها ؛

بافت تخت؛

تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛

رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 5,700 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درس پانزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل اول بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هشتم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمانی هفتمکلمات کلیدی :؛بافت تخت؛تولید نمونه کارها ؛بافت تخت؛تولید تزیین آن؛رعایت نکات آن؛رعایت نکات ایمنی فرمت پاورپوینت ارائه انجامدادن کارها ؛بافت پذیریو مدیریت منابع صنایع دستی بافت نکات ایمنی هنگام تهیه آن؛رعایت نکات تزیین آن؛رعایت ؛بافت تخت؛تولید تخت؛تولید نمونه nbsp این این فایل قابل ویرایش ویرایش است پودمان پاورپوینت پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم؛بافت تخت؛تولید نمونه کارها ؛بافت تخت؛تولید تزیین آن؛رعایت نکات آن؛رعایت نکات ایمنی فرمت پاورپوینت ارائه انجامدادن کارها ؛بافت پذیریو مدیریت منابع صنایع دستی بافت نکات ایمنی هنگام تهیه آن؛رعایت نکات تزیین آن؛رعایت ؛بافت تخت؛تولید تخت؛تولید نمونه nbsp این این فایل قابل ویرایش ویرایش است پودمان پاورپوینت