پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم
پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

  تخم تقسیم می شودرویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخم تشکیل می شود. در نخستین تقسیمِ تخم، دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می شود )این تقسیم از چه نوعی است؟(. یاختۀ کوچک...

پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

 

تخم تقسیم می شود

رویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخم تشکیل می شود. در نخستین تقسیمِ تخم، دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می شود )این تقسیم از چه نوعی است؟(. یاختۀ کوچک منشأ رویان است.

مراحل تشکیل رویان را در شکل 14 می بینید. لپه ها مشخص ترین بخش رویان اند. ساقه و ریشۀ رویانی نیز در دو انتهای رویان تشکیل می شوند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 7,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار چهارم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتمکلمات کلیدی :است مراحل تشکیل مراحل تشکیل رویان انتهای رویان تشکیل فرمت پاورپوینت ارائه کوچک منشأ رویان یاختۀ کوچک منشأ هشتم زیست شناسی های متفاوت ایجاد نوعی است؟ یاختۀ بخش رویان رویان اند اند ساقه ریشۀ رویانی ترین بخش مشخص ترین است مراحل رویان تقسیم تشکیل یاختۀ پاورپوینت پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهماست مراحل تشکیل مراحل تشکیل رویان انتهای رویان تشکیل فرمت پاورپوینت ارائه کوچک منشأ رویان یاختۀ کوچک منشأ هشتم زیست شناسی های متفاوت ایجاد نوعی است؟ یاختۀ بخش رویان رویان اند اند ساقه ریشۀ رویانی ترین بخش مشخص ترین است مراحل رویان تقسیم تشکیل یاختۀ پاورپوینت