پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان
پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان

پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان

پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان21اسلایدهمراه باتصاویرچکيده محتواي فابل:دستگاه تناسلی مردان چیست؟گونه‌ها دارای دو جنس می‌باشند. نر و ماده. هر جنس دارای دستگاه تناسلی منحصر به فرد خودش است.از نظر شکل و ساختمان با هم فرق دارند اما بطور ویژه‌ای برای تولید، تغذیه و انتقال تخمک یا اسپرم طراحی می‌شوند. مرد برخلاف زن که اندامهای جنسی‌اش کاملاً در داخل لگن قرار دارد، دارای اندامهایتناسلی است که هم در داخل و هم در خارج لگن قرار دارد.سلول تخمک و اسپرم: دو نوع سلول جنسی در روند تولید مثل انسان دخیل است. سلول مرد یا اسپرم و سلول زن یا تخمک که در دستگاه تناسلی زن به منظور تولید فردی جدید با هم روبرو می‌شوند. هر دو دستگاه تناسلی مرد و زنبرای تولید مثل حیاتی هستند.انسان مانند سایر موجودات ویژگیهای خاص خود را از طریق ژنهایش که حامل صفات انسان هستند به نسل بعدی منتقل می‌کند. ژنهایی که والدین به فرزندانشان منتقل می‌کنند همان چیزی است که آنان را مشابهسایر فرزندان خانواده می‌کنند و در عین حال همان چیزی هستند که هر فرزندی را هم منحصر به فرد می‌سازند. این ژنها از اسپرم مرد و تخمک زن که بوسیله دستگاه تناسلی مرد و زن تولید می‌شوند سرچشمهمی‌گیرند.دستگاه تناسلى مرد از دو قسمت خارجى و داخلى تشکیل شده است:۱. کیسة بیضه که بیضه‌ها و اعضاى فرعى آنها را در بر مى‌گیرد.(Testicle)۲. آلت تناسلى که عضو مقاربت مى‌باشد. (Penis)اعضاى تشکیل‌دهندة قسمت داخلى دستگاه تناسلى مرد عبارتند از:۱. غده‌هاى جنسى یا بیضه‌ها.۲. یک رشته مجارى که شامل (اپى‌دیدیم‌ها، مجارى منى‌بَر و پیشاب‌راه) مى‌باشند.۳. غده‌هاى ضمیمه که شامل (کیسه‌هاى منی، پروستات و غده‌هاى کوپر) مى‌باشند. کیسه منیپروستاتلوله منی‌برغده های کوپراپیدیدیمبیضهبیضه‌دانکیسه مثانه پیشاب راهبدنه آلتآلت تناسلى:عضوى است استوانه‌اى شکل که در حالت عادى یعنى فقدان تحریکات جنسى شل مى‌باشد. این عضو به سطح جلویى و طرفى قوس استخوان عانه اتصال دارد و در جلوى کیسه بیضه قرار گرفته است. آلتتناسلى شامل سه ستون طولى بافت نعوظى است که توسط رشته‌هایى از بافت لیفى به‌هم متصل هستند. دو ستون از ستون‌هاى نامبرده در طرفین قرار گرفته‌اند و اجسام غارى نامیده مى‌شوند. سومین ستون طولىآلت نیز مانند اجسام غارى از بافت نعوظى ساخته شده...

پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان

21اسلاید

همراه باتصاویر

چکيده محتواي فابل:

دستگاه تناسلی مردان چیست؟

گونه‌ها دارای دو جنس می‌باشند. نر و ماده. هر جنس دارای دستگاه تناسلی منحصر به فرد خودش است.

از نظر شکل و ساختمان با هم فرق دارند اما بطور ویژه‌ای برای تولید، تغذیه و انتقال تخمک یا اسپرم طراحی می‌شوند. مرد برخلاف زن که اندامهای جنسی‌اش کاملاً در داخل لگن قرار دارد، دارای اندامهای

تناسلی است که هم در داخل و هم در خارج لگن قرار دارد.

سلول تخمک و اسپرم:

 دو نوع سلول جنسی در روند تولید مثل انسان دخیل است. سلول مرد یا اسپرم و سلول زن یا تخمک که در دستگاه تناسلی زن به منظور تولید فردی جدید با هم روبرو می‌شوند. هر دو دستگاه تناسلی مرد و زن

برای تولید مثل حیاتی هستند.

انسان مانند سایر موجودات ویژگیهای خاص خود را از طریق ژنهایش که حامل صفات انسان هستند به نسل بعدی منتقل می‌کند. ژنهایی که والدین به فرزندانشان منتقل می‌کنند همان چیزی است که آنان را مشابه

سایر فرزندان خانواده می‌کنند و در عین حال همان چیزی هستند که هر فرزندی را هم منحصر به فرد می‌سازند. این ژنها از اسپرم مرد و تخمک زن که بوسیله دستگاه تناسلی مرد و زن تولید می‌شوند سرچشمه

می‌گیرند.

دستگاه تناسلى مرد از دو قسمت خارجى و داخلى تشکیل شده است:

۱. کیسة بیضه که بیضه‌ها و اعضاى فرعى آنها را در بر مى‌گیرد.(Testicle)

۲. آلت تناسلى که عضو مقاربت مى‌باشد. (Penis)

اعضاى تشکیل‌دهندة قسمت داخلى دستگاه تناسلى مرد عبارتند از:

۱. غده‌هاى جنسى یا بیضه‌ها.

۲. یک رشته مجارى که شامل (اپى‌دیدیم‌ها، مجارى منى‌بَر و پیشاب‌راه) مى‌باشند.

۳. غده‌هاى ضمیمه که شامل (کیسه‌هاى منی، پروستات و غده‌هاى کوپر) مى‌باشند.

کیسه منی

پروستات

لوله منی‌بر

غده های کوپر

اپیدیدیم

بیضه

بیضه‌دان

کیسه مثانه

پیشاب راه

بدنه آلت

آلت تناسلى:

عضوى است استوانه‌اى شکل که در حالت عادى یعنى فقدان تحریکات جنسى شل مى‌باشد. این عضو به سطح جلویى و طرفى قوس استخوان عانه اتصال دارد و در جلوى کیسه بیضه قرار گرفته است. آلت

تناسلى شامل سه ستون طولى بافت نعوظى است که توسط رشته‌هایى از بافت لیفى به‌هم متصل هستند. دو ستون از ستون‌هاى نامبرده در طرفین قرار گرفته‌اند و اجسام غارى نامیده مى‌شوند. سومین ستون طولى

آلت نیز مانند اجسام غارى از بافت نعوظى ساخته شده و جسم اسفنجى نامیده مى‌شود. این ستون در بین و در زیر اجسام غارى واقع شده و پیشاب‌راه از درون آن عبور مى‌کند، انتهاى خارجى آن بزرگ‌تر است

و سرآلت یا حشفه را مى‌سازد که انتهاى خارجى پیشاب‌راه در رأس آن باز مى‌شود، حشفه توسط یک چین پوستى پوشیده شده که آن را پرپوس (Prepuce) مى‌گویند. معمولاً این چین پوستى را توسط عمل

جراحى کوچکى 'ختنه' بر مى‌دارند.

آلت تناسلى را پوستى مى‌پوشاند که از پوست قسمت‌هاى دیگر بدن رنگ‌دانه بیشترى دارد و بنابراین تیره‌تر است و در قاعده آلت از مو پوشیده شده است. مهم‌ترین اعمال آلت تناسلى دفع ادرار و نعوظ جهت

مقاربت است. در حالت عادى وقتى که آلت شل است فضاى اجسام غارى و اسفنجى حاوى مقدار کمى خون مى‌باشند زمانى که تحت تأثیر محرک‌هاى روانى و رفلکسى این فضاها گشاد‌تر شده و مملو از خون

مى‌شوند نعوظ ایجاد مى‌گردد.

پس از انزال، فزونى خون خارج شده از اجسام غارى و اسفنجى نسبت به خون وارد شده موجب شلى و نرمى تدریجى آلت مى‌شود.

کیسه بیضه:

کیسه‌اى است پوستى که در عقب آلت تناسلى قرار دارد. این کیسه در خارج بدن قرار دارد و وظیفة‌ آن تنظیم دمای بیضه‌هاست. بیضه‌ها برای داشتن فعالیت مناسب باید در دمای پایین‌تر از دمای بدن باشند و به

همین دلیل خارج بدن قرار دارند. کیسة‌ بیضه با کوچک و بزرگ شدن، بیضه‌ها را به بدن نزدیک و یا از آن دور می‌کند. این کیسه توسط یک دیواره عمودى به دو قسمت چپ و راست تقسیم مى‌شود که هر

یک حاوى و محافظ بیضه و اپى‌دیدیم مربوطه مى‌باشد. کیسه بیضه هنگام بلوغ توسط مو پوشیده مى‌شود و به‌علت تراکم رنگ‌دانه‌ها 'پیگمان' از پوست قسمت‌هاى دیگر بدن تیره‌تر است.قیمت: 10,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت تجزیه تحلیل نوشابه


پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم


پاورپوینت استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران


پاورپوینت ارزش زماني پول


پاورپوینت جانشین پروری


پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی


پاورپوینت هرس درختان میوه


پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت


پاورپوینت هويت در شهرسازی و معماری اسلامی


پاورپوینت آشنايي با دامپروري ايران


پاورپوینت تغذیه سالم برای تندرستی


پاورپوینت توانمندسازي كارمندان (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)


پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول


پاورپوینت مدلهاي پایگاه اطلاعاتی


پاورپوینت مدیریت تعارض


پاورپوینت بیماریهای کامپیوتر


پاورپوینت درباره کریس آرجریس


پاورپوینت درباره تربیت کودک


پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش


پاورپوینت بررسی انقلاب اسلامی ایران


پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای


پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر


پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ


پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر


پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)


پرسش‌نامه سنجش رضایت شغلی


پرسشنامه روحیه معلمان


پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه


پاورپوینت حیا


پاورپوینت اورژانس های قلبی


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)


پاورپوینت درباره خاک


پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید


پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید


کارآموزی در شرکت پیمانکاری


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا


پاورپوینت تحقیق درباره html


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab


پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید


تاریخچه فتوشاپ 23صفحه


پروژه وب سایت هتل


حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل


حسابداری حقوق و دستمزد


پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی


پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید


پزشکی از راه دور


ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340


پاورپوینت شواهد حسابرسی


پاورپوینت مهارت كنترل خشم


پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید


پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation


پاورپوینت درس ریاضی تابع


پاورپوینت پروژه ارگونومی


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید


پروژه درس کنترل کیفیت


مبانی مدیریت مالی


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها


پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید


پاورپوینت درس مساحت


صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی


پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید


پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید


توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش


پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی


دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان


پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


پاورپوینت دستگاه انتقال مواد در بدن


پاورپوینت تحلیل سیستم اسکلتی بدن


پاورپوینت تاثیر ماساژ بر بدن انسان


پاورپوینت بیومکانیک عضله مخطط


آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی


پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر


پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت


پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان


دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوينت کشورهای همسایه ایران


مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم


پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت


پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران


پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی


پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88


دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم


پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق


پاورپوينت درباره سالمندان


پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز


پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena


پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند


پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه


پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)


پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT


پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی


پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد


پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد


پاورپوينت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه


پاورپوينت درباره تخت جمشید


پاورپوينت درباره معماری عصارخانه


پاورپوينت مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن


پاورپوينت درباره طراحی پارک آبی


پاورپوينت درباره ورزش کشتی


پاورپوينت درباره کارگاه مقاله نویسی


پاورپوينت درباره ساختار شکست کاردرمدیریت پروژه هاکلمات کلیدی :لگن قرار دارد پاورپوینت ساختمان دستگاه ساختمان دستگاه تناسلى کند انتهاى خارجى انتهاى خارجى پیشابzwnj اجسام غارى واقع شود حشفه توسط اسفنجى نامیده مىzwnj دستگاه تناسلی اجسام غارى مىzwnj شود آلت تناسلى قرار دارد دستگاه تناسلى مىzwnj باشد پیشابzwnj راه مىzwnj باشند مىzwnj میzwnj تناسلى دستگاه باشند اجسام تولید پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردانلگن قرار دارد پاورپوینت ساختمان دستگاه ساختمان دستگاه تناسلى کند انتهاى خارجى انتهاى خارجى پیشابzwnj اجسام غارى واقع شود حشفه توسط اسفنجى نامیده مىzwnj دستگاه تناسلی اجسام غارى مىzwnj شود آلت تناسلى قرار دارد دستگاه تناسلى مىzwnj باشد پیشابzwnj راه مىzwnj باشند مىzwnj میzwnj تناسلى دستگاه باشند اجسام تولید
سایر محصولات