پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان
پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان

پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان

پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان21اسلایدهمراه باتصاویرچکيده محتواي فابل:دستگاه تناسلی مردان چیست؟گونه‌ها دارای دو جنس می‌باشند. نر و ماده. هر جنس دارای دستگاه تناسلی منحصر به فرد خودش است.از نظر شکل و ساختمان با هم فرق دارند اما بطور ویژه‌ای برای تولید، تغذیه و انتقال تخمک یا اسپرم طراحی می‌شوند. مرد برخلاف زن که اندامهای جنسی‌اش کاملاً در داخل لگن قرار دارد، دارای اندامهایتناسلی است که هم در داخل و هم در خارج لگن قرار دارد.سلول تخمک و اسپرم: دو نوع سلول جنسی در روند تولید مثل انسان دخیل است. سلول مرد یا اسپرم و سلول زن یا تخمک که در دستگاه تناسلی زن به منظور تولید فردی جدید با هم روبرو می‌شوند. هر دو دستگاه تناسلی مرد و زنبرای تولید مثل حیاتی هستند.انسان مانند سایر موجودات ویژگیهای خاص خود را از طریق ژنهایش که حامل صفات انسان هستند به نسل بعدی منتقل می‌کند. ژنهایی که والدین به فرزندانشان منتقل می‌کنند همان چیزی است که آنان را مشابهسایر فرزندان خانواده می‌کنند و در عین حال همان چیزی هستند که هر فرزندی را هم منحصر به فرد می‌سازند. این ژنها از اسپرم مرد و تخمک زن که بوسیله دستگاه تناسلی مرد و زن تولید می‌شوند سرچشمهمی‌گیرند.دستگاه تناسلى مرد از دو قسمت خارجى و داخلى تشکیل شده است:۱. کیسة بیضه که بیضه‌ها و اعضاى فرعى آنها را در بر مى‌گیرد.(Testicle)۲. آلت تناسلى که عضو مقاربت مى‌باشد. (Penis)اعضاى تشکیل‌دهندة قسمت داخلى دستگاه تناسلى مرد عبارتند از:۱. غده‌هاى جنسى یا بیضه‌ها.۲. یک رشته مجارى که شامل (اپى‌دیدیم‌ها، مجارى منى‌بَر و پیشاب‌راه) مى‌باشند.۳. غده‌هاى ضمیمه که شامل (کیسه‌هاى منی، پروستات و غده‌هاى کوپر) مى‌باشند. کیسه منیپروستاتلوله منی‌برغده های کوپراپیدیدیمبیضهبیضه‌دانکیسه مثانه پیشاب راهبدنه آلتآلت تناسلى:عضوى است استوانه‌اى شکل که در حالت عادى یعنى فقدان تحریکات جنسى شل مى‌باشد. این عضو به سطح جلویى و طرفى قوس استخوان عانه اتصال دارد و در جلوى کیسه بیضه قرار گرفته است. آلتتناسلى شامل سه ستون طولى بافت نعوظى است که توسط رشته‌هایى از بافت لیفى به‌هم متصل هستند. دو ستون از ستون‌هاى نامبرده در طرفین قرار گرفته‌اند و اجسام غارى نامیده مى‌شوند. سومین ستون طولىآلت نیز مانند اجسام غارى از بافت نعوظى ساخته شده...

پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردان

21اسلاید

همراه باتصاویر

چکيده محتواي فابل:

دستگاه تناسلی مردان چیست؟

گونه‌ها دارای دو جنس می‌باشند. نر و ماده. هر جنس دارای دستگاه تناسلی منحصر به فرد خودش است.

از نظر شکل و ساختمان با هم فرق دارند اما بطور ویژه‌ای برای تولید، تغذیه و انتقال تخمک یا اسپرم طراحی می‌شوند. مرد برخلاف زن که اندامهای جنسی‌اش کاملاً در داخل لگن قرار دارد، دارای اندامهای

تناسلی است که هم در داخل و هم در خارج لگن قرار دارد.

سلول تخمک و اسپرم:

 دو نوع سلول جنسی در روند تولید مثل انسان دخیل است. سلول مرد یا اسپرم و سلول زن یا تخمک که در دستگاه تناسلی زن به منظور تولید فردی جدید با هم روبرو می‌شوند. هر دو دستگاه تناسلی مرد و زن

برای تولید مثل حیاتی هستند.

انسان مانند سایر موجودات ویژگیهای خاص خود را از طریق ژنهایش که حامل صفات انسان هستند به نسل بعدی منتقل می‌کند. ژنهایی که والدین به فرزندانشان منتقل می‌کنند همان چیزی است که آنان را مشابه

سایر فرزندان خانواده می‌کنند و در عین حال همان چیزی هستند که هر فرزندی را هم منحصر به فرد می‌سازند. این ژنها از اسپرم مرد و تخمک زن که بوسیله دستگاه تناسلی مرد و زن تولید می‌شوند سرچشمه

می‌گیرند.

دستگاه تناسلى مرد از دو قسمت خارجى و داخلى تشکیل شده است:

۱. کیسة بیضه که بیضه‌ها و اعضاى فرعى آنها را در بر مى‌گیرد.(Testicle)

۲. آلت تناسلى که عضو مقاربت مى‌باشد. (Penis)

اعضاى تشکیل‌دهندة قسمت داخلى دستگاه تناسلى مرد عبارتند از:

۱. غده‌هاى جنسى یا بیضه‌ها.

۲. یک رشته مجارى که شامل (اپى‌دیدیم‌ها، مجارى منى‌بَر و پیشاب‌راه) مى‌باشند.

۳. غده‌هاى ضمیمه که شامل (کیسه‌هاى منی، پروستات و غده‌هاى کوپر) مى‌باشند.

کیسه منی

پروستات

لوله منی‌بر

غده های کوپر

اپیدیدیم

بیضه

بیضه‌دان

کیسه مثانه

پیشاب راه

بدنه آلت

آلت تناسلى:

عضوى است استوانه‌اى شکل که در حالت عادى یعنى فقدان تحریکات جنسى شل مى‌باشد. این عضو به سطح جلویى و طرفى قوس استخوان عانه اتصال دارد و در جلوى کیسه بیضه قرار گرفته است. آلت

تناسلى شامل سه ستون طولى بافت نعوظى است که توسط رشته‌هایى از بافت لیفى به‌هم متصل هستند. دو ستون از ستون‌هاى نامبرده در طرفین قرار گرفته‌اند و اجسام غارى نامیده مى‌شوند. سومین ستون طولى

آلت نیز مانند اجسام غارى از بافت نعوظى ساخته شده و جسم اسفنجى نامیده مى‌شود. این ستون در بین و در زیر اجسام غارى واقع شده و پیشاب‌راه از درون آن عبور مى‌کند، انتهاى خارجى آن بزرگ‌تر است

و سرآلت یا حشفه را مى‌سازد که انتهاى خارجى پیشاب‌راه در رأس آن باز مى‌شود، حشفه توسط یک چین پوستى پوشیده شده که آن را پرپوس (Prepuce) مى‌گویند. معمولاً این چین پوستى را توسط عمل

جراحى کوچکى 'ختنه' بر مى‌دارند.

آلت تناسلى را پوستى مى‌پوشاند که از پوست قسمت‌هاى دیگر بدن رنگ‌دانه بیشترى دارد و بنابراین تیره‌تر است و در قاعده آلت از مو پوشیده شده است. مهم‌ترین اعمال آلت تناسلى دفع ادرار و نعوظ جهت

مقاربت است. در حالت عادى وقتى که آلت شل است فضاى اجسام غارى و اسفنجى حاوى مقدار کمى خون مى‌باشند زمانى که تحت تأثیر محرک‌هاى روانى و رفلکسى این فضاها گشاد‌تر شده و مملو از خون

مى‌شوند نعوظ ایجاد مى‌گردد.

پس از انزال، فزونى خون خارج شده از اجسام غارى و اسفنجى نسبت به خون وارد شده موجب شلى و نرمى تدریجى آلت مى‌شود.

کیسه بیضه:

کیسه‌اى است پوستى که در عقب آلت تناسلى قرار دارد. این کیسه در خارج بدن قرار دارد و وظیفة‌ آن تنظیم دمای بیضه‌هاست. بیضه‌ها برای داشتن فعالیت مناسب باید در دمای پایین‌تر از دمای بدن باشند و به

همین دلیل خارج بدن قرار دارند. کیسة‌ بیضه با کوچک و بزرگ شدن، بیضه‌ها را به بدن نزدیک و یا از آن دور می‌کند. این کیسه توسط یک دیواره عمودى به دو قسمت چپ و راست تقسیم مى‌شود که هر

یک حاوى و محافظ بیضه و اپى‌دیدیم مربوطه مى‌باشد. کیسه بیضه هنگام بلوغ توسط مو پوشیده مى‌شود و به‌علت تراکم رنگ‌دانه‌ها 'پیگمان' از پوست قسمت‌هاى دیگر بدن تیره‌تر است.قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت بعد چهارم و مفاهیم مربوطه در قرآن


پاورپوینت تبدیل تاریخ


پاورپوینت هوزها و اتصالات


پاورپوینت آلودگی محیط زیست


پاورپوینت آموزش کار با نرم افزار Expert Choice 11


پاورپوینت تهويه صنعتي عمومي General Industrial Ventilation


پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي


پاورپوینت کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی و تعمیر آنها  مؤلف : ابراهیم صالحی


دانلودتحقیق گازهای مبرد و آشنائی با سیکل تبرید


دانلودتحقیق درموردماشین‌های بردار پشتیبان


دانلودتحقیق ساختمان سازی با قالب های ساقه ای وامکان استفاده از آن در ایران


دانلودتحقیق درموردمسجد جامع یزد


دانلودتحقیق درموردقوانین بدمینتون


دانلودتحقیق درموردداوری فوتسال


دانلود تحقیق درموردتاريخچه پيدايش موزه در جهان


دانلودتحقیق تاریخچه موزه در ایران


دانلودتحقیق درموردتاثیرباددراقلیم


دانلودمقاله درموردامامت و ولایت در قرآن و حدیث


دانلودتحقیق بررسی تأثیر زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش میل جنسی زوج ها


دانلودکتاب راهنماي اصول تغذيه تكميلي شيرمادرخواران ترجمه سوسن سعدونديان


دانلودتحقیق درمورد101 دلیل برای اینکه من گیاهخوار هستم


کتاب الملاحم و الفتن ، یا ، فتنه و آشوبهای آخرالزمان در علائم ظهور حضرت قائم معصوم دوازدهم علیه‌السلام مولف سیدبن طاووس


پاورپوینت اصول پایپینگ( برای مهندسان تازه کار)


پاورپوینت قطروضخامت لوله براساس استانداردANSI B36.10


پاورپوینت شناخت مصالح آبرسانی و فاضلاب


پاورپوینت آشنایی با plc و کاربرد آن در صنعت


پاورپوینت تجهیزات برودتی


پاورپوینت وسایل اعلام و اطفاء حریق


پاورپوینت لوله های گردابی (Vortex tube)


پاورپوینت تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده


پاورپوینت درباره خاک


پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید


کارآموزی در شرکت پیمانکاری


پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید


پروژه وب سایت هتل


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید


پاورپوینت تحقیق درباره html


پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی


تاریخچه فتوشاپ 23صفحه


پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید


پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab


حسابداری حقوق و دستمزد


پاورپوینت مهارت كنترل خشم


پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت


حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340


پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید


ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید


پاورپوینت شواهد حسابرسی


پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید


پزشکی از راه دور


پاورپوینت پروژه ارگونومی


مبانی مدیریت مالی


پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید


پاورپوینت درس ریاضی تابع


پروژه درس کنترل کیفیت


پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


پاورپوینت درس مساحت


تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید


صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی


پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید


پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی


پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید


توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش


پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند


پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی


آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay


پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4


پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ


پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص


پاورپوینت مقایسه استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی(IFRS) و آمریکا(GAAP)


پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون


پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران


دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوينت کشورهای همسایه ایران


پاورپوینت بوم مدل کسب و کار


پاورپوینت خلاصه کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر سید مهدی الوانی فتاح شریف زاده


پاورپوینت استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر در آمد


پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)


پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق


مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن


پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز


پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت


پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مبانی سیستم عامل اندروید


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی


پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88


دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 5 داراييهاي ثابت مشهود


دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم


پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 3400خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 706 بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی


پاورپوینت درباره خرده فرهنگ سنیکلمات کلیدی :لگن قرار دارد پاورپوینت ساختمان دستگاه ساختمان دستگاه تناسلى کند انتهاى خارجى انتهاى خارجى پیشابzwnj اجسام غارى واقع دستگاه تناسلی اجسام غارى مىzwnj شود آلت تناسلى قرار دارد دستگاه تناسلى مىzwnj باشد پیشابzwnj راه مىzwnj باشند میzwnj شوند مىzwnj میzwnj تناسلى دستگاه باشند اجسام تولید بیضهzwnj تناسلی اسپرم پاورپوینت ساختمان دستگاه تناسلى مردانلگن قرار دارد پاورپوینت ساختمان دستگاه ساختمان دستگاه تناسلى کند انتهاى خارجى انتهاى خارجى پیشابzwnj اجسام غارى واقع دستگاه تناسلی اجسام غارى مىzwnj شود آلت تناسلى قرار دارد دستگاه تناسلى مىzwnj باشد پیشابzwnj راه مىzwnj باشند میzwnj شوند مىzwnj میzwnj تناسلى دستگاه باشند اجسام تولید بیضهzwnj تناسلی اسپرم
سایر محصولات