مقاله چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد - دانلود تحقیق مقاله پروژه
مقاله چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد
مقاله چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد

مقاله چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد

 چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهدفرمتword 8صفحهچکيده محتواي فابل:چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد مردم برای ارتباط با یکدیگر زبان‌های متعددی را به کار می‌برند که به طور قابل ملاحظه‌ای در اطلاعاتی که آنها به یکدیگرمنتقل می‌کنند تغییراتی ایجاد می‌کند. محققان به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا زبان‌های متفاوت ممکن است توانایی‌های شناختی متفاوتی را منتقل کنند. در سال های اخیر شواهد تجربی برای این ارتباط علّی(causal relation) مطرح شده است و به این نکته اشاره می‌کند که زبان مادری یک شخص، واقعاً شیوه‌ای را که فرد درباره جنبه‌های متعدد جهان شامل مکان و زمان و … می‌اندیشد شکل می‌دهد. یافته‌های اخیر همچنین به این نکته اشاره می‌کند که زبان(language) بخش و جزئی از جنبه‌های تفکر(thought) است و اهمیت آن فراتر از آن چیزی است که دانشمندان پیش از این تشخیص داده بودند زبان و شناخت جهانیک کودک پنج ساله در یک فرهنگ می‌تواند کاری را به راحتی انجام دهد که دانشمندان و عالمان برجسته در فرهنگ‌های دیگر با آن به کشمکش می‌پردازند.این تفاوتی بزرگ در توانایی شناختی(cognitive ability) است. چه چیزی می‌تواند آن را تبیبن کند و توضیح دهد؟ پاسخ شگفت‌آوری که می‌توان مطرح کرد ممکن است زبان باشد. این اندیشه که زبان‌های مختلف ممکن است مهارت های شناختی مختلفی را منتقل کنند قدمتی طولانی دارد.از دهه ۱۹۳۰ این مسأله را زبان شناسان آمریکایی ادوارد ساپیر(Edward sapir) و بنجامین لی‌ ورف(Benjamin lee whorf) مطرح کرده بوند. آنها این مسأله را بررسی کردند که چگونه زبان‌ها شیوه‌ها و روش هایی را پیشنهاد می‌کنند که صحبت کنندگان به زبان‌های مختلف ممکن است تحت تأثیر آنها به طور متفاوتی فکر کنند. هر چند ایده‌های آنها در ابتدا با اقبال خوبی مواجه شد اما یک مشکل کوچک وجود داشت: فقدان کامل شواهد برای اینکه از ادعاهای آنها حمایت کند تا دهه ۱۹۷۰ بسیاری از دانشمندان از فرضیه ساپیر- ورف قطع امید کرده بودند اما امروزه با گذشت چند دهه، مجموعه‌ای از شواهد تجربی نشان می‌دهند چگونه زبان، تفکر را شکل می‌دهد. شواهدی تجربی این عقیده جزمی دیرینه درباره جهان شمولی(universality) را زیر سؤال برده‌اند و بینش‌ها و شناخت‌های جذاب و خیره‌کننده‌ای درباره خاستگاه آگاهی و ساختار واقعیت ارائه می دهند. این نتایج دارای مفاهیم و اشارات مهمی برای حقوق، علم سیاست و تعلیم و تربیت است در سراسر جهان افراد با یکدیگر از طریق به کارگیری مجموعه خیره‌کننده‌ای از زبان‌ها- حدود۷۰۰۰ زبان- ارتباط برقرار می‌کنند و هر زبان چیزهای مختلفی از متکلمینشSpeakers)) طلب می‌کند. برای مثال، فرض کنید که من می‌خواهم به شما بگویم که«عمو وانیا((uncle Vanya را در خیابان بیست و چهارم دیدم». در زبانی که در منطقه پایوا گینه نو(Papua new Cuneo) صحبت می‌شود از فعل جمله ذکر شده چنین برداشت می شود که این رویداد در حال، دیروز یا در گذشته دور اتفاق افتاده است در حالی که در زبان اندونزیایی، این فعل دلالت می‌کند که این رویداد قبلاً رخ داده است یا در حال رخ دادن بوده است. در زبان روسی، فعل، جنسیت را معلوم می کند. در ماندارین(چین)، من مجبور خواهم بود...

 چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد

فرمتword

 

8صفحه

چکيده محتواي فابل:

چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهد

 

مردم برای ارتباط با یکدیگر زبان‌های متعددی را به کار می‌برند که به طور قابل ملاحظه‌ای در اطلاعاتی که آنها به یکدیگرمنتقل می‌کنند تغییراتی ایجاد می‌کند. محققان به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا زبان‌های متفاوت ممکن است توانایی‌های شناختی متفاوتی را منتقل کنند. در سال های اخیر شواهد تجربی برای این ارتباط علّی(causal relation) مطرح شده است و به این نکته اشاره می‌کند که زبان مادری یک شخص، واقعاً شیوه‌ای را که فرد درباره جنبه‌های متعدد جهان شامل مکان و زمان و می‌اندیشد شکل می‌دهد. یافته‌های اخیر همچنین به این نکته اشاره می‌کند که زبان(language) بخش و جزئی از جنبه‌های تفکر(thought) است و اهمیت آن فراتر از آن چیزی است که دانشمندان پیش از این تشخیص داده بودند

 

زبان و شناخت جهان

یک کودک پنج ساله در یک فرهنگ می‌تواند کاری را به راحتی انجام دهد که دانشمندان و عالمان برجسته در فرهنگ‌های دیگر با آن به کشمکش می‌پردازند.

این تفاوتی بزرگ در توانایی شناختی(cognitive ability) است. چه چیزی می‌تواند آن را تبیبن کند و توضیح دهد؟ پاسخ شگفت‌آوری که می‌توان مطرح کرد ممکن است زبان باشد. این اندیشه که زبان‌های مختلف ممکن است مهارت های شناختی مختلفی را منتقل کنند قدمتی طولانی دارد.

از دهه ۱۹۳۰ این مسأله را زبان شناسان آمریکایی ادوارد ساپیر(Edward sapir) و بنجامین لی‌ ورف(Benjamin lee whorf) مطرح کرده بوند. آنها این مسأله را بررسی کردند که چگونه زبان‌ها شیوه‌ها و روش هایی را پیشنهاد می‌کنند که صحبت کنندگان به زبان‌های مختلف ممکن است تحت تأثیر آنها به طور متفاوتی فکر کنند. هر چند ایده‌های آنها در ابتدا با اقبال خوبی مواجه شد اما یک مشکل کوچک وجود داشت: فقدان کامل شواهد برای اینکه از ادعاهای آنها حمایت کند

 

تا دهه ۱۹۷۰ بسیاری از دانشمندان از فرضیه ساپیر- ورف قطع امید کرده بودند اما امروزه با گذشت چند دهه، مجموعه‌ای از شواهد تجربی نشان می‌دهند چگونه زبان، تفکر را شکل می‌دهد. شواهدی تجربی این عقیده جزمی دیرینه درباره جهان شمولی(universality) را زیر سؤال برده‌اند و بینش‌ها و شناخت‌های جذاب و خیره‌کننده‌ای درباره خاستگاه آگاهی و ساختار واقعیت ارائه می دهند. این نتایج دارای مفاهیم و اشارات مهمی برای حقوق، علم سیاست و تعلیم و تربیت است

 

در سراسر جهان افراد با یکدیگر از طریق به کارگیری مجموعه خیره‌کننده‌ای از زبان‌ها- حدود۷۰۰۰ زبان- ارتباط برقرار می‌کنند و هر زبان چیزهای مختلفی از متکلمینشSpeakers)) طلب می‌کند. برای مثال، فرض کنید که من می‌خواهم به شما بگویم که«عمو وانیا((uncle Vanya را در خیابان بیست و چهارم دیدم». در زبانی که در منطقه پایوا گینه نو(Papua new Cuneo) صحبت می‌شود از فعل جمله ذکر شده چنین برداشت می شود که این رویداد در حال، دیروز یا در گذشته دور اتفاق افتاده است در حالی که در زبان اندونزیایی، این فعل دلالت می‌کند که این رویداد قبلاً رخ داده است یا در حال رخ دادن بوده است. در زبان روسی، فعل، جنسیت را معلوم می کند. در ماندارین(چین)، من مجبور خواهم بود که مشخص کنم که uncle به خانواده مادری تعلق دارد یا به خانواده‌ی پدری و  اینکه ارتباط او به شکل سببی است یا نسبی زیرا کلمات مختلفی برای همه انواع مختلف uncle وجود دارد و در پیراها(Piraha)، زبانی که مردمان آمازون با آن صحبت می‌کنند من نمی‌توانم عبارت «بیست و چهارم» را به کار بردم زیرا هیچ کلمه‌ای برای اعداد دقیق وجود ندارد و تنها کلماتی برای(اندک) و (بسیار) وجود دارد.

زبان ها به روش های بی‌شماری از یکدیگر متمایزی می‌شوند اما تنها به دلیل اینکه افراد به طور متفاوت صحبت می‌کنند ضرورتاً به این معنا نیست که آنها به طور متفاوتی فکر می‌کنند. چگونه ما می‌توانیم بگوییم که صحبت‌کردن به زبان‌های مختلف از جمله روسی‌، اندونزیایی، ماندارین، پیراها و در حقیقت منجر به توجه کردن، به خاطر آوردن و استدلال کردن درباره جهان به شیوه‌های مختلف می‌شود که ریشه در زبان‌هایی دارد که این افراد با آنها صحبت می کنند؟قیمت: 7,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت تجزیه تحلیل نوشابه


پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم


پاورپوینت استراتژی های بازاریابی وفروش در شرایط بحران


پاورپوینت ارزش زماني پول


پاورپوینت جانشین پروری


پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی


پاورپوینت هرس درختان میوه


پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت


پاورپوینت هويت در شهرسازی و معماری اسلامی


پاورپوینت آشنايي با دامپروري ايران


پاورپوینت تغذیه سالم برای تندرستی


پاورپوینت توانمندسازي كارمندان (مفهوم شناسي، سياستها، قوانين و مقررات حاكم بر آن)


پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول


پاورپوینت مدلهاي پایگاه اطلاعاتی


پاورپوینت مدیریت تعارض


پاورپوینت بیماریهای کامپیوتر


پاورپوینت درباره کریس آرجریس


پاورپوینت درباره تربیت کودک


پاورپوینت كاربردهاي روان شناسي در ورزش


پاورپوینت بررسی انقلاب اسلامی ایران


پاورپوینت حسابداری فعالیت های بیمه ای


پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر


پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ


پرسشنامه درگيري شغلي (مشاركت كاري) توماس لاداهل وكنجر


پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)


پرسش‌نامه سنجش رضایت شغلی


پرسشنامه روحیه معلمان


پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه


پاورپوینت حیا


پاورپوینت اورژانس های قلبی


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)


پاورپوینت درباره خاک


پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید


پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید


کارآموزی در شرکت پیمانکاری


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا


پاورپوینت تحقیق درباره html


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab


پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید


تاریخچه فتوشاپ 23صفحه


پروژه وب سایت هتل


حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل


حسابداری حقوق و دستمزد


پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی


پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید


پزشکی از راه دور


ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340


پاورپوینت شواهد حسابرسی


پاورپوینت مهارت كنترل خشم


پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید


پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation


پاورپوینت درس ریاضی تابع


پاورپوینت پروژه ارگونومی


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید


پروژه درس کنترل کیفیت


مبانی مدیریت مالی


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها


پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید


پاورپوینت درس مساحت


صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی


پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید


پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید


توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش


پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی


دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان


پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


مقاله درمورد پمپ وانواع آن


مقاله فيبرنوري در شبكه ارتباطات زيرساخت


مقاله سیستم عامل اندروید


آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی


پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر


پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت


پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان


دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوينت کشورهای همسایه ایران


مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم


پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت


پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران


پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی


پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88


دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم


پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق


پاورپوينت درباره سالمندان


پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز


پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena


پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند


پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه


پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)


پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT


پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی


پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد


پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد


پاورپوينت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی وحقوق بیمه


پاورپوينت درباره تخت جمشید


پاورپوينت درباره معماری عصارخانه


پاورپوينت مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن


پاورپوينت درباره طراحی پارک آبی


پاورپوينت درباره ورزش کشتی


پاورپوينت درباره کارگاه مقاله نویسی


پاورپوينت درباره ساختار شکست کاردرمدیریت پروژه هاکلمات کلیدی :چگونه زبان تفکر صحبت میzwnj کنند نکته اشاره میzwnj های مختلف ممکن این نکته اشاره شما بگویم کهlaquo زبان چیزهای مختلفی زبان ارتباط برقرار ارتباط برقرار میzwnj برقرار میzwnj کنند میzwnj کنند میzwnj کند زبانzwnj های شکل میzwnj ممکن است های مختلف زبان تفکر میzwnj زبانzwnj ارتباط شیوهzwnj مختلفی افراد uncle تجربی اینکه دانشمندان مقاله چگونه زبان تفکر را شکل می‌دهدچگونه زبان تفکر صحبت میzwnj کنند نکته اشاره میzwnj های مختلف ممکن این نکته اشاره شما بگویم کهlaquo زبان چیزهای مختلفی زبان ارتباط برقرار ارتباط برقرار میzwnj برقرار میzwnj کنند میzwnj کنند میzwnj کند زبانzwnj های شکل میzwnj ممکن است های مختلف زبان تفکر میzwnj زبانzwnj ارتباط شیوهzwnj مختلفی افراد uncle تجربی اینکه دانشمندان
سایر محصولات