پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار
پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار

پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار

پرو‍‍ژه كارشناسي39صفحهمهندسي مكانيك-گرايش جامدات« دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار »                                                                              فهرست مطالبفصل اول;مقدمه.................................................................. 11-1مخازن تحت فشار چیست.............................................................. 11-2روش ساخت مخازن تحت فشار..................................................... 21-2-1روش جوشکاری................................................................ 21-2-2 روش فورجینگ................................................................ 31-3 مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن........................................... 31-4  طبقه بندی مخازن تحت فشار....................................................... 41-4-1طبقه بندی بر اساس شکل .................................................. 41-4-2 طبقه بندی بر اساس فشار.................................................... 61-4-3 طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره.................................... 61-5 کاربردها.................................................................................... 61-6 تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار..................................... 7 1-6-1فشار و دمای کاری............................................................ 71-6-2 فشار طراحی..................................................................... 71-6-3 درجه حرارت طراحی........................................................ 71-6-4 حداکثر فشار کاری مجاز................................................... 81-6-5 فشار تست هیدرواستاتیک.................................................. 81-6-6ماکزیمم تنش مجاز............................................................ 91-6-7 استحکام اتصالات............................................................. 9 فصل دوم;مراحل ساخت مخزن تحت فشار....................... 122-1انتخاب مواد ............................................................................. 122-2 طراحی.................................................................................... 152-3 کنترل ورق های ورودی............................................................ 152-4 کنترل لوله های ورودی............................................................. 162-5کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی....................... 172-6 ابعاد و اندازه ورق ها ................................................................ 172-7 دستور برش ورق ..................................................................... 182-8 پارامترهای کنترل ورق های بریده شده........................................ 192-9 مونتاژ شل به Head................................................................. 212-10 طریقه محور بندی کردن مخزن................................................ 222-11 طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز................................................... 232-12 نازل...................................................................................... 232-13 مونتاژ کردن نازل به شل.......................................................... 242-14 Saddle یا پایۀ مخزن............................................................ 252-15 عدسی یا Head.................................................................... 262-16 تست هیدرواستاتیک............................................................... 272-17 رنگ آمیزی.......................................................................... 27فصل سوم; بازرسی مخازن تحت فشار.............................. 283-1 آشنایی با QCP....................................................................... 283-2 بازرسی مواد اوليه،قطعات واجزاء................................................ 283-3 بازرسی جوش ها...................................................................... 303-4 تلرانس های ابعادی .................................................................. 323-5 عمليات حرارتی(PWHT) ...................................................... 323-6 تست های غير مخرب................................................................ 333-6-1 روش آشکارسازی عيوب سطحی ................................... 333-6-2 روش آشکارسازی عيوب حجمی..................................... 333-6-3 تست نشتی.................................................................... 343-6-4 تست هيدروستاتيک....................................................... 343-6-5 تست هوا ...................................................................... 353-7 عمليات اسيدشويی و رويين سازی.............................................. 363-8 عمليات رنگ و سندبلاست ...................................................... 363-9 مدارک نهايی جهت تحويل تجهيز............................................. 373-10آماده سازی مخزن جهت حمل................................................. 383-11 گارانتی و تضمين ................................................................. 38مراجع........................................................................................... 39   فصل اول;مقدمه همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 1-1مخازن تحت فشارچیست  مخزن تحت فشار طبق استاندارد   ASME SEC VIII به مخازني گفته مي شود كه فشار طراحي داخل آن بيش از psi15  ) و کمتر ازpsi3000( باشد  .این مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارامی‌باشند.استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME SECTION VIII می باشد که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن ازpsi15 می­باشد.کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می باشد.مخازن تحت فشار برای اینکه کارکردی ایمن داشته باشند در فشار و دمای ویژه ای طراحی...

پرو‍‍ژه كارشناسي

39صفحه

مهندسي مكانيك-گرايش جامدات

« دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار »

 

                                          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول;مقدمه.................................................................. 1

1-1مخازن تحت فشار چیست.............................................................. 1

1-2روش ساخت مخازن تحت فشار..................................................... 2

1-2-1روش جوشکاری................................................................ 2

1-2-2 روش فورجینگ................................................................ 3

1-3 مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن........................................... 3

1-4  طبقه بندی مخازن تحت فشار....................................................... 4

1-4-1طبقه بندی بر اساس شکل .................................................. 4

1-4-2 طبقه بندی بر اساس فشار.................................................... 6

1-4-3 طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره.................................... 6

1-5 کاربردها.................................................................................... 6

1-6 تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار..................................... 7

 1-6-1فشار و دمای کاری............................................................ 7

1-6-2 فشار طراحی..................................................................... 7

1-6-3 درجه حرارت طراحی........................................................ 7

1-6-4 حداکثر فشار کاری مجاز................................................... 8

1-6-5 فشار تست هیدرواستاتیک.................................................. 8

1-6-6ماکزیمم تنش مجاز............................................................ 9

1-6-7 استحکام اتصالات............................................................. 9

 

فصل دوم;مراحل ساخت مخزن تحت فشار....................... 12

2-1انتخاب مواد ............................................................................. 12

2-2 طراحی.................................................................................... 15

2-3 کنترل ورق های ورودی............................................................ 15

2-4 کنترل لوله های ورودی............................................................. 16

2-5کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی....................... 17

2-6 ابعاد و اندازه ورق ها ................................................................ 17

2-7 دستور برش ورق ..................................................................... 18

2-8 پارامترهای کنترل ورق های بریده شده........................................ 19

2-9 مونتاژ شل به Head................................................................. 21

2-10 طریقه محور بندی کردن مخزن................................................ 22

2-11 طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز................................................... 23

2-12 نازل...................................................................................... 23

2-13 مونتاژ کردن نازل به شل.......................................................... 24

2-14 Saddle یا پایۀ مخزن............................................................ 25

2-15 عدسی یا Head.................................................................... 26

2-16 تست هیدرواستاتیک............................................................... 27

2-17 رنگ آمیزی.......................................................................... 27

فصل سوم; بازرسی مخازن تحت فشار.............................. 28

3-1 آشنایی با QCP....................................................................... 28

3-2 بازرسی مواد اوليه،قطعات واجزاء................................................ 28

3-3 بازرسی جوش ها...................................................................... 30

3-4 تلرانس های ابعادی .................................................................. 32

3-5 عمليات حرارتی(PWHT) ...................................................... 32

3-6 تست های غير مخرب................................................................ 33

3-6-1 روش آشکارسازی عيوب سطحی ................................... 33

3-6-2 روش آشکارسازی عيوب حجمی..................................... 33

3-6-3 تست نشتی.................................................................... 34

3-6-4 تست هيدروستاتيک....................................................... 34

3-6-5 تست هوا ...................................................................... 35

3-7 عمليات اسيدشويی و رويين سازی.............................................. 36

3-8 عمليات رنگ و سندبلاست ...................................................... 36

3-9 مدارک نهايی جهت تحويل تجهيز............................................. 37

3-10آماده سازی مخزن جهت حمل................................................. 38

3-11 گارانتی و تضمين ................................................................. 38

مراجع........................................................................................... 39

 

 


فصل اول;مقدمه

 

همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

1-1مخازن تحت فشارچیست  

مخزن تحت فشار طبق استاندارد   ASME SEC VIII به مخازني گفته مي شود كه فشار طراحي داخل آن بيش از psi15  ) و کمتر ازpsi3000( باشد  .این مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارامی‌باشند.استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME SECTION VIII می باشد که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن ازpsi15 می­باشد.کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می باشد.

مخازن تحت فشار برای اینکه کارکردی ایمن داشته باشند در فشار و دمای ویژه ای طراحی میشوند که اصطلاحا فشار طراحی و دمای طراحی گفته می شود. طراحی و ساخت اینگونه تجهیزات تحت فشار بدون اصول و استفاده از کدها و استانداردهای طراحی بسیار خطرناک و حادثه آفرین خواهد بود.

1- 2 روش ساخت مخازن تحت فشارقیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت بعد چهارم و مفاهیم مربوطه در قرآن


پاورپوینت تبدیل تاریخ


پاورپوینت هوزها و اتصالات


پاورپوینت آلودگی محیط زیست


پاورپوینت آموزش کار با نرم افزار Expert Choice 11


پاورپوینت تهويه صنعتي عمومي General Industrial Ventilation


پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي


پاورپوینت کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی و تعمیر آنها  مؤلف : ابراهیم صالحی


دانلودتحقیق گازهای مبرد و آشنائی با سیکل تبرید


دانلودتحقیق درموردماشین‌های بردار پشتیبان


دانلودتحقیق ساختمان سازی با قالب های ساقه ای وامکان استفاده از آن در ایران


دانلودتحقیق درموردمسجد جامع یزد


دانلودتحقیق درموردقوانین بدمینتون


دانلودتحقیق درموردداوری فوتسال


دانلود تحقیق درموردتاريخچه پيدايش موزه در جهان


دانلودتحقیق تاریخچه موزه در ایران


دانلودتحقیق درموردتاثیرباددراقلیم


دانلودمقاله درموردامامت و ولایت در قرآن و حدیث


دانلودتحقیق بررسی تأثیر زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش میل جنسی زوج ها


دانلودکتاب راهنماي اصول تغذيه تكميلي شيرمادرخواران ترجمه سوسن سعدونديان


دانلودتحقیق درمورد101 دلیل برای اینکه من گیاهخوار هستم


کتاب الملاحم و الفتن ، یا ، فتنه و آشوبهای آخرالزمان در علائم ظهور حضرت قائم معصوم دوازدهم علیه‌السلام مولف سیدبن طاووس


پاورپوینت اصول پایپینگ( برای مهندسان تازه کار)


پاورپوینت قطروضخامت لوله براساس استانداردANSI B36.10


پاورپوینت شناخت مصالح آبرسانی و فاضلاب


پاورپوینت آشنایی با plc و کاربرد آن در صنعت


پاورپوینت تجهیزات برودتی


پاورپوینت وسایل اعلام و اطفاء حریق


پاورپوینت لوله های گردابی (Vortex tube)


پاورپوینت تهویه مطبوع استخرهای شنای سر پوشیده


پاورپوینت درباره خاک


پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید


کارآموزی در شرکت پیمانکاری


پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید


پروژه وب سایت هتل


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید


پاورپوینت تحقیق درباره html


پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی


تاریخچه فتوشاپ 23صفحه


پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید


پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab


حسابداری حقوق و دستمزد


پاورپوینت مهارت كنترل خشم


پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت


حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340


پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید


ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید


پاورپوینت شواهد حسابرسی


پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید


پزشکی از راه دور


پاورپوینت پروژه ارگونومی


مبانی مدیریت مالی


پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید


پاورپوینت درس ریاضی تابع


پروژه درس کنترل کیفیت


پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


پاورپوینت درس مساحت


تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید


صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی


پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید


پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی


پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید


توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش


پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند


پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی


آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay


پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر


پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm


پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4


پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ


پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص


پاورپوینت مقایسه استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی(IFRS) و آمریکا(GAAP)


پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون


پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران


دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc


پاورپوینت سیستمهای خبره


پاورپوينت کشورهای همسایه ایران


پاورپوینت بوم مدل کسب و کار


پاورپوینت خلاصه کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر سید مهدی الوانی فتاح شریف زاده


پاورپوینت استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر در آمد


پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)


پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق


مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن


پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز


پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت


پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مبانی سیستم عامل اندروید


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان


دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی


پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88


دانلود پاورپوينت پيرامون استاندارد حسابداري بخش عمومي شماره 5 داراييهاي ثابت مشهود


دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم


پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن


پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی


نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها


پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار


پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)


پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 3400خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 706 بندهاي تأكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی


پاورپوینت درباره خرده فرهنگ سنیکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp روش آشکارسازی عيوب العمل طراحی مخازن دستور العمل طراحی مخازن asme section این مخازن asme استاندارد اصلی برای asme section viii nbsp nbsp تحت فشار مخازن تحت ساخت مخازن طبقه بندی این مخازن طراحی مخازن دستور العمل مخازن طراحی بازرسی دستور عمليات استاندارد کنترل باشند ورودی پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشارnbsp nbsp nbsp روش آشکارسازی عيوب العمل طراحی مخازن دستور العمل طراحی مخازن asme section این مخازن asme استاندارد اصلی برای asme section viii nbsp nbsp تحت فشار مخازن تحت ساخت مخازن طبقه بندی این مخازن طراحی مخازن دستور العمل مخازن طراحی بازرسی دستور عمليات استاندارد کنترل باشند ورودی
سایر محصولات