پاورپوینت با موضوع رویگرد مبتنی بر منابع Resource Based View - دانلود تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت با موضوع رویگرد مبتنی بر منابع Resource Based View
پاورپوینت با موضوع رویگرد مبتنی بر منابع Resource Based View

پاورپوینت با موضوع رويكرد مبتني بر منابع Resource Based View

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 43 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     رويكرد مبتني بر منابع Resource Based View اجراي راهبرد- رويكرد مبتني بر منابع- توانمندي محوري Resource Based View موفقيت عملكرد شركت و راهبردهاي انتخاب شده(دو رويكرد): 1- تحليل محيطي (بيروني) – مدل بنيادي سازمان صنعتي و مدل محيطي مزيت رقابتي- مدلهاي جذابيت صنعت (عملكرد تابع متغيرهاي محيطي) 2- تحليل دروني – مدل رويكرد مبتني بر منابع (عملكرد تابع توانمنديهاي محوري) مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي : 1- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه يكسان هستند. (پورتر – روملت ) 2- عدم تجانس منابع در یک صنعت یا گروه (احتمالا ناشی از ورود داده های جدید) عمر کوتاهی خواهد داشت زیرا می توانند در بازار مبادله شوند بنابراین بسیار قابل انتقال هستند(بارنی 1986 و هیرشیفر19820) مفروضات مدل مبتنی بر منابع : 1- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه نامتجانس هستند. 2-  این منابع بصورت کامل در میان شرکتها قابل انتقال نیستند پس عدم تجانس بطول می انجامد. وجه تمايز رويكرد مبتني بر منابع : 1- برنامه ريزي راهبردي بهتر با درك جامع از منابع ،‌ قابليتها و توانمنديهاي محوري كه موجب درك بهتر منابع مزيت رقابتي شركت 2- هم افزايي بهتر در اثر هماهنگي ميان راهبردهاي واحدهاي تجاري راهبردي و يادگيري جمعي سازماني 3- بدليل ترديد در خصوص مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي (جاويدان)، و با توجه به پديده هايي كه كاربرد مدل محيطي را زير سئوال بردند پارادايم مديريت راهبردي از تحليل محيطي به تحليل توانمندي داخلي انتقال يافت(لورنژ). نكته !  منابع شرکت ويژگيهاي منابع : زیربنای قابلیت ها هستند...

پاورپوینت با موضوع رويكرد مبتني بر منابع Resource Based View

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 43 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

 

 

 

 

رويكرد مبتني بر منابع Resource Based View

اجراي راهبرد- رويكرد مبتني بر منابع- توانمندي محوري
Resource Based View

موفقيت عملكرد شركت و راهبردهاي انتخاب شده(دو رويكرد):
1- تحليل محيطي (بيروني) – مدل بنيادي سازمان صنعتي و مدل محيطي مزيت رقابتي- مدلهاي جذابيت صنعت (عملكرد تابع متغيرهاي محيطي)
2- تحليل دروني – مدل رويكرد مبتني بر منابع (عملكرد تابع توانمنديهاي محوري)

مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي :
1- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه يكسان هستند.
(پورتر – روملت )
2- عدم تجانس منابع در یک صنعت یا گروه (احتمالا ناشی از ورود داده های جدید) عمر کوتاهی خواهد داشت زیرا می توانند در بازار مبادله شوند بنابراین بسیار قابل انتقال هستند(بارنی 1986 و هیرشیفر19820)

مفروضات مدل مبتنی بر منابع :
1- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه نامتجانس هستند.
2-  این منابع بصورت کامل در میان شرکتها قابل انتقال نیستند پس عدم تجانس بطول می انجامد.

وجه تمايز رويكرد مبتني بر منابع :
1- برنامه ريزي راهبردي بهتر با درك جامع از منابع ،‌ قابليتها و توانمنديهاي محوري كه موجب درك بهتر منابع مزيت رقابتي شركت
2- هم افزايي بهتر در اثر هماهنگي ميان راهبردهاي واحدهاي تجاري راهبردي و يادگيري جمعي سازماني
3- بدليل ترديد در خصوص مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي (جاويدان)، و با توجه به پديده هايي كه كاربرد مدل محيطي را زير سئوال بردند پارادايم مديريت راهبردي از تحليل محيطي به تحليل توانمندي داخلي انتقال يافت(لورنژ). نكته !

 

منابع شرکت
ويژگيهاي منابع :
زیربنای قابلیت ها هستند و داده های زنجیره ارزش (پورتر) سازمانند.

طبقه بندی منابع (بارنی):
1- منابع سرمایه ای فیزیکی (ویلیامسون1975) شامل تکنولوژی فیزیکی، تجهیزات و موقعیت جغرافیایی ، دستیابی به مواد اولیه،
2- منابع سرمایه ای انسانی (بکر 1964) شامل آموزش ، تجربه ، قضاوت ، هوش ، روابط و بینشهای هر یک از مدیران و کارکنان شرکت،
3- منابع سرمایه ای سازمانی (تامر1987) شامل ساختار گزارشگری رسمی شرکت ، برنامه ریزی های رسمی و غیر رسمی، سیستمهای کنترلی و هماهنگی، روابط غیر رسمی میان گروه ها در درون شرکت یا میان شرکت و سایر شرکتهای در محیط ،‌ فرهنگ سازماني و ... .قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درباره پدیده النینو


پاورپوینت با موضوع علم تمرين


پاورپوینت درباره الكتروشوك درماني


پاورپوینت درباره پرتوهای مادون قرمز و مرئی Infra-Red & Visible Waves


پاورپوینت ميدانهاي الكترومغناطيسي « امواج کوتاه »Short Wave Diathermy


پاورپوینت الکترونیک صنعتی


پاورپوینت درباره موتورهاي الكتريكي


پاورپوینت با موضوع میدانهای الکترومغناطیس


پاورپوینت درباره دبي‌سنج الكترومغناطيسي (Electromagnetic Flowmeter)


پاوپوینت با موضوع الکترولیت های شایع


پاورپوینت با موضوع ماشين هاي ساده(اهرم)(دانش آموزی)


پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل Reproduction Physiology (کولیواژ)


پاورپوینت جمعیت شناسی


پاورپوینت در مورد لجستیک رگراسیون Logistic Regression


پاورپوینت بیماری کیست هیداتیک(انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس)


پاورپوینت ماهی شناسی عمومی(Ichthyology)


پاورپوینت مبانی جامعه شناسی


پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره


پاورپوینت دوره کواترنری و اتفاقات آن


پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی(دانش آموزی)


پاورپوینت کامل درباره کانیها و سنگهای صنعتی


پاورپوینت درباره انواع کسب و کار و مدیریت کسب و کار


پاورپوینت درباره تعیین جهت قبله و وقت نماز


پاورپوینت درباره قدرت،سياست و تحول سازمان


پاورپوینت با موضوع طراحی هتل و مطالعات اقامتي هتل


پاورپوینت درباره آشنايي با نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن)


پاورپوینت درباره مديريت استرس


پاورپوینت با موضوع آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری


پاورپوینت با موضوع ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت


پاورپوینت با موضوع فلز مسکلمات کلیدی :مدل محيطي مزيت resource based view محيطي مزيت رقابتي تحت کنترل شرکتها nbsp nbsp nbsp منابع resource based توانمندي داخلي انتقال داخلي انتقال يافت تحليل توانمندي داخلي پارادايم مديريت راهبردي رويكرد مبتني مزيت رقابتي مدل محيطي nbsp nbsp مفروضات مدل محيطي مزيت منابع سرمایه منابع محيطي رويكرد مبتني رقابتي تحليل resource مفروضات راهبردي شرکتها پاورپوینت با موضوع رويكرد مبتني بر منابع Resource Based Viewمدل محيطي مزيت resource based view محيطي مزيت رقابتي تحت کنترل شرکتها nbsp nbsp nbsp منابع resource based توانمندي داخلي انتقال داخلي انتقال يافت تحليل توانمندي داخلي پارادايم مديريت راهبردي رويكرد مبتني مزيت رقابتي مدل محيطي nbsp nbsp مفروضات مدل محيطي مزيت منابع سرمایه منابع محيطي رويكرد مبتني رقابتي تحليل resource مفروضات راهبردي شرکتها
سایر محصولات